Oslo vil håve inn eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil gi Oslo kommune langt større inntekter enn først antatt. I budsjettet for 2016 beregnet byrådet å få 150 millioner kroner i eiendomsskatt i år. Etter en grundigere gjennomgang av boligmassen og ny taksering av 22.000 eiendommer, er anslaget 266 millioner kroner. Skattekravene blir sendt ut i løpet av juni.