Oslo taper 160 millioner

Regjeringen vil gi en sterkere omfordeling mellom rike og fattige kommuner.

Rådhuset i Oslo
Foto: Egil Granum / NRK

Regjeringen går i revidert nasjonalbudsjett inn for et nytt inntektssystem som skal gi en sterkere omfordeling mellom rike og fattige kommuner.

- Dette er Oslo-fiendtlig

Kommuner med stabilt folketall og høye skatteinntekter blir taperne, og dette gjelder blant annet Oslo, Asker, Bærum og Oppegård.

For hovedstadens del betyr det at de må gi fra seg mellom 500 og 600 millioner kroner til andre kommuner, men byen får tilbake omlag halvparten av pengene i et hovedstadstillegg.

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland

Foto: NRK

- Dette er Oslo-fiendtlig og rammer i tillegg flere Akershus-kommuner, sier Jan Tore Sanner (H), som er stortingsrepresentant fra Akershus og partiets finanspolitiske talsmann.

Høyres finansbyråd i Oslo, Stian Berger Røsland mener utfallet ble bedre enn forventet.

- Dette ble mye bedre enn vi hadde fryktet i dag. Vi hadde fryktet at vi kom til å tape 600-700 millioner med det nye systemet. Nå ser det ut til at tapet blir på 160 millioner, sier Røsland.

- Inspirerer ikke til næringsutvikling

Jan tore Sanner

Jan Tore Sanner

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Sanner synes det er helt urimelig at kommuner ikke får beholde skatten de får fra selskaper etablert i kommunen. Dette betyr dramatiske kutt i overføringen fra staten til blant annet Oslo og Bærum.

- Jeg kan ikke helt se hvordan man skal inspirere til næringsutvikling og tilrettelegging i disse kommunene, når man ikke lar dem få inntektene fra bedrifter som er etablert der, sier Sanner.

Oslo vil få et eget hovedstadstillegg på rundt 300 millioner kroner for å dekke tapet av selskapsskatt.

- Men dette dekker ikke hele tapet for Oslo. Det er urimelig med de utfordringer man har i hovedstaden at man ikke dekker alt, sier Sanner.

- Har ikke hjerte for Oslo

I Fremskrittspartiet er man også bekymret for at Oslo taper inntekter.

- Det er tydelig at regjeringen ikke har hjerte for Oslo og de større byene. Det går utover velferdstilbudet til mange i hovedstaden. Det fjerner også insentivet for næringslivet til å etablere seg i Oslo, sier Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Oslo og medlem i finanskomiteen.