Oslo-politiet bruker 17 000 dagsverk på vakthold

Vakthold ved ambassader, demonstrasjoner og framstillinger i retten tærer på ressursene sier tillitsvalgt. Politiledelsen vil ikke si hva som blir nedprioritert.

Vakthold utenfor Oslo tingrett

PASSER PÅ: Store politiressurser går med på vakthold i Oslo tingrett.

Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Minst 17 000 dagsverk gikk med på vaktholdoppgaver for Oslo-politiet i fjor. Regner man et årsverk som 230 arbeidsdager bruker de over 100 årsverk på vakthold hvert år. skriver Politiforum.

Mindre synlig politi

Sigve Bolstad, Politiets fellesforbund

Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Politiets fellesforbund er bekymret for at politiet får stadig mer å gjøre, uten å få tilstrekkelige ressurser. Leder Sigve Bolstad mener det ikke bare er politiet som vil merke endringene.

– Det blir mindre synlig politi og mindre tilstedeværelse for publikum. Det er uheldig. Det vil også gå ut over etterforskningsarbeid, og til tider blir det også noen type tjenester politiet ikke får gjort.

Vil ikke si hva de nedprioriterer

Johan Fredriksen er stabssjef i Oslo-politiet og fungerende politimester. I likhet med Bolstad opplever han at de får stadig flere arbeidsoppgaver som ressursene må fordeles på.

– Det er flere besøk, arrangementer og demonstrasjoner. Dette er oppdrag vi ikke har ubegrensa med ressurser til, men samtidig oppdrag som vi ikke kan velge bort, sier Fredriksen til Politiforum.

Han vil imidlertid ikke si hva slags oppgaver politiet må nedprioritere.

Kan minske vaktholdet i tingretten

Sorenskrivar Geir Engebretsen

Sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den oppgaven som krever mest vaktholdressurser fra politiet er framstillinger i retten. Nesten 15 000 dagsverk gikk med på denne arbeidsoppgaven i fjor. I tillegg til 150 dagsverk knyttet til adgangskontroll på tinghuset.

Politiet kan imidlertid få færre oppdrag her i framtiden. Regjeringen bevilget nemlig 2,5 millioner kroner til å bedre sikkerheten i inngangspartiet til Oslo tingrett.

Men det er likevel ingen garanti for at politivaktholdet blir mindre, sier sorenskriver Geir Engebretsen.

– Med det nye sikkerhetsutstyret får vi forhindret at våpen og andre farlige gjenstander blir bragt inn i tinghuset. Men politiet må selv ta en risikovurdering fra sak til sak om de skal ha det samme vaktholdet som de har i dag.