Oslo-politiet bevæpner samtlige patruljer

Politiet i Oslo, Asker og Bærum er bevæpnet etter terrorangrepene i Belgia. Ifølge Politidirektoratet er det opp til hvert enkelt politidistrikt å iverksette tiltak.

Bevæpnet politi

BÆRER VÅPEN: Oslo-politiet skal bære våpen. Det har ledelsen i politidistriktet bestemt etter dagens terror i Brussel.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Roger Andresen

MER POLITI I GATENE: Fungerende politimester i Oslo politidistrikt, Roger Andresen, sier de også øker patruljeringen.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Det er selvsagt på bakgrunn av de alvorlige terrorhendelsene i Belgia. Det er en veldig uavklart situasjon både i omfang og hvem som står bak. Oslos særlige rolle som hovedstad er også pekt på i PSTs trusselvurdering fra januar. Vi har funnet at vi da vil bevæpne politipatruljene i Oslo, sier Roger Andresen, fungerende politimester i Oslo.

Tiltaket er allerede iverksatt, men det er ennå usikkert hvor lenge det vil vare. Også politiet i Asker og Bærum som er en del av Oslo politidistrikt, er bevæpnet.

– Trusselbildet i Oslo har ikke endret seg, men vi ønsker å synliggjøre at Oslo-politiet, med de særlige tingene som en hovedstad har av signalbygg også videre, har tatt disse tingene alvorlig, sier Andresen.

Ulike vurderinger hos ulike politidistrikt

Politi

POLITI PÅ FLYPLASSEN: Allerede fra tirsdag morgen var det mer politi på Oslo lufthavn. Også her er de bevæpnet.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Klokka 14.30 tirsdag ettermiddag holdt Politidirektoratet en pressekonferanse.

– Det er ifølge PST fortsatt slik at trusselbildet er uendret i Norge. Det er ingen informasjon som knytter hendelsene til Norge så langt, sier vakthavende politidirektør Håkon Skulstad.

Politidirektoratet sendte i formiddag melding til alle politidistriktene om at de må gjøre selvstendige vurderinger om hvilke tiltak som skal iverksettes.

– De ulike distriktene vil gjøre sine vurderinger basert på utfordringsbildet, og slik vil de kunne iverksette ulike tiltak i ulike distrikt. Eksempelvis har Oslo politidistrikt valgt å midlertidig bevæpne sine mannskap, sier Skulstad.

Foreløpig har det ikke kommet meldinger om at politiet andre steder i Norge er bevæpnet.

Flere tiltak i Oslo

Etter terroraksjonene i Brussel blir det også økt patruljering visse steder i Oslo. Dette gjør politiet for å skape trygghet.

– Vi har også iverksatt noen andre tiltak uten at jeg vil gå konkret inn på hva det er, og vi vurderer også fortløpende andre nye ting, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli.

Politidirektoratet følger situasjonen nøye.

Dette trusselbildet kan endre seg raskt, og politidirektoratet vil vurdere tiltak fortløpende om vi får ny informasjon, sier Håkon Skulstad.

Fungerende politimester, Roger Andresen, snakker om at Oslo-politiet har bevæpnet seg etter terrorangrepene i Brussel.