Oslo-politiet avgjør Krekars skjebne

Politidirektoratet har anmodet Oslo politidistrikt om å vurdere å ilegge meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted for mulla Krekar.

Mulla Krekar kan bli pålagt meldeplikt

Mulla Krekar kan bli pålagt meldeplikt og et bestemt oppholdssted utenfor Oslo når han slipper ut av Kongsvinger fengsel.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

Politiet har ennå ikke klart for seg hvordan de rent praktisk skal løse restriksjonene som regjeringen vil pålegge mulla Krekar når han løslates 25. januar.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sendte en instruks til Politidirektoratet onsdag der det heter at personer i Krekars situasjon i regelen skal pålegges meldeplikt og et bestemt oppholdssted til de er sendt ut av landet.

Politidirektoratet opplyser i en pressemelding at de torsdag har gitt Oslo politidistrikt i oppdrag å iverksette instruksens bestemmelser. Oslo politidistrikt er samtidig anmodet om å vurdere å ilegge meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted for mulla Krekar.

Krekar-instruks en utfordring for politiet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at flere avdelinger og seksjoner i Politidirektoratet jobbet med saken torsdag.

– Vi fikk instruksen i går, og jobber nå med å legge til rette for å løse dette oppdraget. Det går både på det rent praktiske og hvordan det skal gjennomføres, sier Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at flere avdelinger og seksjoner i Politidirektoratet jobbet med saken torsdag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Meling vil prøve Krekar-restriksjoner for retten

Justisminister Anders Anundsen vil pålegge mulla Krekar meldeplikt og helst ha ham ut av Oslo. Krekars advokat Brynjar Meling mener det kan være ulovlig frihetsberøvelse.

– Rettspraksis fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg viser at det skal lite til før et slikt vedtak blir ansett som en straff og en krenkelse av menneskerettighetene, sier Meling.

Han vil prøve et ventet pålegg fra politiet om meldeplikt og oppholdssted for retten. Krekar skal etter planen slippes fri fra fengsel 25. januar etter å ha sonet ferdig en dom for trusler blant annet mot statsminister Erna Solberg (H). Han ble frifunnet for oppfordring til terror.

– Uholdbart

– Det er uholdbart at personer som utgjør en trussel mot Norge og norske interesser, skal kunne gå fritt omkring, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Meling er kritisk til at han ikke ble informert om instruksen før han ble kontaktet av journalister. Han mener det hele er et politisk spill fra Anundsens side og et ønske om å vise handlekraft.

Han stiller spørsmål ved hensikten med å flytte Krekar ut av Oslo. Anundsen sier at Krekar skal ut av de miljøene hvor han kan utgjøre en fare.

Justisminister Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) erkjenner at det ikke er rom for å sende Krekar ut av landet nå.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix