Oslo Plaza vil bli høyere og større

Hotellet ønsker seg tre etasjer mer og en helt ny fløy.

Oslo Plaza

Oslo Plaza er allerede 117 meter høyt, men kan nå bli enten 174 eller 166 meter høyt.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Wenaasgruppen som eier hotellet på Sonja Heniesplass i Oslo sentrum ønsker å øke kapasitetet ved å få flere rom og mer plass.

Oslo Plaza er allerede 117 meter høyt, men kan nå bli enda høyere.

Dersom planene realiseres, vil Oslo Plaza bli det hotellet i Skandinavia med flest rom, og dermed Skandinavias største hotell, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Tre etasjer mer

Oslo Plaza ønsker å bygge på tre etasjer på hotellbygget som allerede står der, men også bygge nytt, frittstående hotellbygg.

To muligheter skisseres:

  • Altemativ A er 57 meter høyt og innebærer totalt en økning på 348 rom.
  • Altemativ B er 49 meter høyt og innebærer totalt 282 nye rom.

I tillegg foreslår Wenaasgruppen å utvide frokostrestauranten i et overbygg over deler av Sonja Henies plass. I tillegg reguleres det en offentlig gangforbindelse over Sonja Henies plass.

Skeptisk etat

Plan- og bygningsetaten har sendt planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 11.mai.

Prinsipielt anbefaler etaten et større hotell på dette kollektivknutepunktet. Likevel ser de at forslaget, og særlig alternativ A, har negative konsekvenser for det offentlige byrommet - og at ulempene er større enn de positive sidene.

Etaten er bekymret for at tilbygget vil danne en dominerende vegg mot Vaterlandsparken og stjele sol fra friområdet, skriver TU.

«Alternativ B har potensiale til å bli et akseptabelt forslag dersom etatens kommentarer følges opp», skriver etaten selv.