Oslo opplever en radikal bølge

Beregninger fra nettstedet poll of polls, basert på gjennomsnittet av meningsmålinger i august, gir partiene Rødt, SV og MDG til sammen 25 prosent oppslutning i Oslo.