Oslo og Akershus trenger 1146 nye lærere

Den nye lærernormen for 2019 gjør at de to fylkene må ansette en haug med nye lærere. Men skolebyråden i Oslo er bekymret for hvordan de skal klare å skaffe så mange kvalifiserte ansatte på så kort tid.

Lise Omlund underviser klasse 1A på Hosle skole

26 ELEVER SAMLET: Lise Omlund er kontaktlærer i klasse 1A på Hosle skole i Bærum. Her er det store klasser, og Omlund ser frem til å få flere voksne inn i klasserommet.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I går ble regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre enige om statsbudsjettet for 2018, der KrF fikk gjennomslag for et makstall på antall elever per lærer.

  • Fra høsten 2018 blir det derfor krav om maks 16 elever per lærer i 1- 4. klasse og 21 elever i 5–10. klasse.
  • Fra høsten 2019 justeres tallet til 15 elever i 1- 4. og 20 elever i 5–10. klasse.

Ifølge beregninger fra Kunnskapsdepartementet betyr det at det er behov for 679 nye årsverk i Oslo-skolen, mens Akershus trenger 467 for å dekke opp normen for 2019.

Trenger flest i Bærum

Prisen for de ny lærerne i Akershus vil være 337 millioner kroner, men Oslo-lærerne vil koste nesten en halv milliard.

– Nå får man mer tid til hver elev og elevene våre vil bli bedre ivaretatt. Flere lærere gir mulighet for å undervise i mindre klasser og gi mer tilpasset opplæring. Så dette er en gledens dag, sier leder i Utdanningsforbundet i Akershus, Lene Hammergren Stensli.

I Akershus har Bærum det største behovet, der det må ansettes 122 nye lærere, ifølge beregningene. I klasse 1A på Hosle skole er de 26 elever, men kun én lærer.

– Det er vanskelig å gi alle den oppfølgingen de trenger på sitt nivå, sier kontaktlærer Lise Omlund, som håper den nye normen vil bedre situasjonen.

Bekymret for prisen

Skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl, ønsker også flere lærere hjertelig velkommen, men er bekymret for hvordan normen vil slå ut i hovedstaden.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)
Foto: Rushda Syed / NRK

– Dersom normen ikke blir fullfinansiert så kan det være at vi må flytte lærere på skoler i østlige deler i byen til vestlige skoler, sier hun.

Dagens byråd har ønsket å styrke forholdene på skolene i Oslo-øst, ved blant annet å innføre gratis AKS og flere lærere.

– Jeg forventer at regjeringen blar opp og sørger for at lærerstillingene tilføres de skolene som ikke oppfyller normen. Og at vi som kommune fortsatt kan sikre at de elevene som trenger det mest, får flere lærere.

I tillegg er hun urolig for hvordan Oslo skal klare å skaffe så mange lærere innen 2018.

– Med den nye normen får vi se om vi klarer å opprettholde den høye kompetansen vi i dag har i Oslo-skolen, med mange kvalifiserte lærere. Eller om vi må fylle opp normen med ukvalifisert arbeidskraft.

Lignende bekymringer har også kommunenes interesseorganisasjon (KS), som frykter reformen kan øke andelen lærere uten godkjent utdanning