Oslo mister 58 lærere

58 lærere ved 16 ungdomsskoler i Oslo kan forsvinne som følge av forslaget til statsbudsjett, ifølge byrådet. Grunnen er at regjeringen avvikler forsøksordningen med flere lærere på skoler med mange elever pr. lærer og svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Satsingen har på landsbasis gitt 600 flere ungdomsskolelærere i 98 kommuner.