NRK Meny
Normal

Oslo må gi 20 mill. til byggmester

Oslo kommune må betale byggmester Harald Langemyhr omkring 20 millioner kroner etter at firmaet hans ble kastet ut fra to byggeplasser i 2008.

Byggmester Harald Langemyhr

Harald Langemyhr håper at striden med Oslo kommune nå er slutt etter nesten seks år.

Foto: Olav Døvik / NRK

Langemyhr saksøkte kommunen fordi de anmeldte ham og stengte byggeplassene ved Økern sykehjem og Sinsen barnehage i 2008.

– Jeg er lettet og glad for endelig å være ferdig med den her rettssaken. Den har pågått i nesten seks år. Nå håper jeg vi kan være ferdig med dette, sier Harald Langemyhr.

Byggmester Langemyhr mener kommunen uten rimelig grunn stengte byggeplassene hans, hevet kontrakter og beslagla utstyr.

Krevde 27 millioner

Han krevde 27 millioner kroner i erstatning, samt forsinkelsesrente på 10 millioner kroner.

Oslo tingrett har bestemt at Langemyhr skal få 13,8 millioner kroner pluss renter i sluttoppgjør etter de to byggeoppdragene.

– Det vi først og fremst gjør, er å kreve betalt for jobben vi har gjort og materialene vi har levert. Det er klart vi har tapt penger på måten dette har blitt gjennomgått på. Det har vi bedt retten vurdere med skjønn, sa Langemyhr da rettssaken startet i mai.

– Feil fra kommunen

Angivelige brudd på arbeidsmiljøloven var en av grunnene til at kommunen stanset arbeidet og hevet kontrakten.

Langemyhr mener Oslo kommunen begikk en vesentlig feil da de i begynnelsen av mars 2008 stengte byggeplassen, hevet kontrakten og politianmeldte ham.

– Jeg er glad for at vi har fått medhold i at kommunen ikke hadde rett til å heve kontraktene, sier Langemyhr.

Han er også fornøyd med at kommunen ikke fikk medhold i at de hadde rett til å jage dem vekk fra byggeplassene og at kommunen ikke fikk medhold i at de kunne holde tilbake maskiner og utstyr. Likevel er han ikke helt fornøyd.

– Jeg synes beløpet er mindre enn det som burde vært utbetalt etter min oppfatning, avslutter Langemyhr.

– Massive brudd

Kommunen frifinnes for krav om erstatning utenfor kontrakt, og dommen slår fast at ingen av partene har vunnet saken fullt ut.

Direktør i juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Oslo kommune, Jon Søland har skrevet følgende kommentar:

«Oslo kommune er frifunnet for alle erstatningskrav fremsatt fra Langemyhr, som opprinnelig var i størrelsesorden 200 mill, men må betale for deler av arbeider utført på byggeplassen.

Retten konkluderer med at Langemyhr har begått massive brudd på arbeidsmiljølovens regler, samt bedrevet sosial dumping. Noe retten mener det er av en slik art at det kvalifiserer til vesentlig kontraktsbrudd.»