NRK Meny
Normal

Oslo kommune i millionkrangel om snø

Selskapet, som smelter snøen i Oslo, mener kommunen skylder dem over 23 millioner kroner. De mener blant annet at snøen er tyngre og mer forurenset enn det kommunen har opplyst.

Snøsmeltemaskin

SMELTER SNØ: Kommunen og NCC krangler om denne lekteren, som smelter snø ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvann.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Snøsmeltemaskinen det krangles om ligger til kai i Oslo havn i vinterhalvåret. Anlegget smelter snø ved hjelp av sjøvann. Etter smelteprosessen blir vannet renset, og deretter blir det ført tilbake til Oslofjorden.

Det er NCC som eier og drifter maskinen. De mottar all snø som kjøres bort fra gater og veier i hovedstaden etter avtale med Oslo kommune.

Men nå er kommunen og NCC uenige om hvem som skal betale for snøen som falt i fjor og året før der. Selskapet mener kommunen skylder dem over 23 millioner kroner.

Onsdag møtes de derfor i Oslo tingrett.

Krangler om penger

Nils-Henrik Petterson

NCCs advokat Nils-Henrik Petterson.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Blant annet krangler de to partene om når penger skal utbetales. Kontrakten som går over åtte år sier at NCC skal få utbetalt en fast vederlag på 18, 2 millioner kroner i året, totalt 145,6 millioner kroner tilsammen.

Det betyr at NCC får utbetalt 4,55 millioner kroner hver driftsmåned, som er desember, januar, februar og mars. Men fordi kontrakten går fra 1.januar 2012 til og med 1.april 2019, var det kun tre driftsmåneder den første sesongen.

NCC mener de har krav på betaling for fire driftsmåneder og at det skulle vært utbetalt i 2012, mens kommunen mener det skal fordeles på de tre siste driftsmånedene i 2019.

– NCC mener en del av det faste vederlaget skal utbetales det første driftsåret, sier selskapets advokat Nils-Henrik Petterson til NRK.

Krangler om hvor maskinen skal ligge

Videre krangler kommunen med NCC om hvor maskinen eller lekteren skal ligge. I kontrakten står det at den skal ligge ved Søndre Akershus kai, og at lekteren skal være fortøyd fra 1.desember til 1.april.

Men NCC har kun kaiplass fra 15.desember til 15.mars, og kommunen mener derfor at de har krav på prisavslag. Selskapet på sin side mener kommunen ikke har noe med hvor lekteren ligger.

– Vi mener kommunen var fullstendig klar over dette, og så lenge NCC klarer å håndtere snøen så er det deres ansvar, sier Petterson.

Oslo kommunes advokat Christian Fredrik Rydning ønsker ikke å kommentere detaljer i saken fordi det er en pågående tvist.

– Vi er uenige om flere punkter i kontrakten, og det er også grunnen til denne rettsaken, sier Rydning.

Saken fortsetter under bildet.

NCC

SNØ FRA HELE OSLO: Dette er forsiden av maskinen. Sjøvann kommer inn i rørene, snøen skal inn i lukene. Maskinen mottar all snøen som blir kjørt bort fra gatene i Oslo og anlegget kan smelte 7000 kubikkmeter snø i løpet av én dag.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Krangler om forurensing

I tillegg krangles det om hvor mye grus og søppel det er pr m3 med snø. NCC mener det er mye mer grus i snøen enn det kommunen har opplyst. Men ifølge sluttinnlegget til kommunen mener de at det ikke er deres ansvar, og at kravet fra NCC er alt for høyt.

Dessuten mener NCC at snøen er mye tyngre enn det kommunen har oppgitt. Også her krever de mer penger, fordi de mener driftskostnadene blir dyrere av tyngre snø.

– Driftskostnadene til NCC er blitt mye større på grunn av dette, sier advokat Nils-Henrik Petterson.

Kommunen på sine side mener kontrakten slår fast at selskapet skal få betalt 12 kroner per m3 snø, og at snøens vekt ikke skal ha noen ting å si.

Krangler om registrering

Sist, men ikke minst, krangles det om hvem som skal registrere hvor mye snø som lekteren faktisk smelter. I kontrakten ble partene enige om å bruke et annet firma til dette, og det ble derfor kjøpt inn et system som skulle registrere antall lass med snø.

Men kommunen mener at NCC har valgt å foreta sin egen registrering. NCC på sin side mener systemer har vært for dårlig.

– Det har ikke fungert. Det har vært flere perioder hvor systemet har vært ute av drift . NCC har derfor måtte registrere manuelt, og de krever ekstrakostnadene for denne jobben dekket, sier Petterson.

Kommunen sier de likevel vil vurdere å erstatte nødvendige kostnader for registrering i tidsrom der systemene har vært nede.

– Har gitt feil opplysninger

I årene før NCC sitt anlegg kom på plass, strevde Oslo kommune med hvor de skulle gjøre av all snøen i hovedstaden.

Tidligere ble snøen kjørt til snødeponiet på Hasle og Åsland. Men når det ble fullt måtte kommunen se etter andre stedet å dumpe snø.

I 2010 sa Fylkesmannen ja til etableringen av snøsmelteanlegget i Oslo havn, som i dag er løsningen på hovedstadens snøproblemer.

Men nå krever altså NCC 23.863.191 kroner eksklusiv moms fra kommunen.

– Et par av disse kravene går på kontraktstolkning, og da mener jo jeg at NCC har tolket riktig. Nå de gjelder de tilleggskravene så er det uomtvistelig slik at det kommunen har opplyst ikke stemmer, og det kan ikke være NCCs risiko, sier Petterson.

Oslo kommunes advokat ønsket ikke å kommenter utsagnet fra Petterson.

Begge parter understreker at utfallet av rettsaken ikke vil ha noe å si for videreføringen av kontrakten mellom Oslo kommune og NCC.