Oslo klare med nominasjoner

Oslo Høyres nominasjonskomité har satt Fabian Stang øverst på lista over 65 kandidater til kommunevalget 2015. Stian Berger Røsland, Jenny Clemet von Tetzschner, Annelise Høegh, Bård Folke Fredriksen og Saida Begum følger på de neste plassene.