Oslo Idrettskrets: Vil ha tiltak mot dyr barneidrett

Oslo idrettskrets varsler nye grep mot et økende klasseskille i idretten. Klubber som bidrar til pengegaloppen, kan miste treningstid og bli nedprioritert når det gjelder nye anlegg.

Norway Cup

ADVARER: Oslo Idrettskrets er bekymret for kostnadsnivået innen barne- og ungdomsidretten. Her fra Norway Cup.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Oslo Idrettskrets roper et varsko om at idretten er i ferd med å bli et tilbud til de ressurssterke ved at kostnader er et hinder for deltagelse.

Treningsavgifter

Utstyrsjaget særlig innen skiidrettene er vel kjent, men kretsen advarer like mye mot stadig høyere treningsavgifter. Utviklingen er tydelig ikke minst innen breddeidretten fremfor noen, nemlig fotball, der lønnede trenere erstatter foreldre stadig lenger ned i årsklassene.

Sveinung Oftedal

Styreleder Sveinung Oftedal i Oslo Idrettskrets.

Men mindre frivillighet og mer profesjonalitet koster, poengterer styreleder Sveinung Oftedal i Oslo Idrettskrets.

– Kostnaden for en ti-åring kan variere fra 300 kroner i året til 6.000. For en 14-åring kan det koste fra 300 til 14.000 kroner å være med. Da snakker vi ikke om utstyr, men medlems- og treningsavgift og deltagelse i cuper og konkurranser.

– Flere idrettslag tilbyr flere dyre tilbud, og det er et press mot det. Vi ønsker å snu trenden slik at mangfoldet av billige tilbud blir større.

Treningstid

Idrettskretsen etterlyser først og fremst en holdningsendring ute i idrettslagene, men kretsen kan også bruke pisk og gulrot.

– Vi sitter på noen virkemidler. Vi fordeler treningstid på de kommunale anleggene, og vi kan premiere de som er flinke til å redusere kostnader.

– Vi kan også se på hvordan vi fordeler kommunal støtte og legge inn en liten gulrot der. Og vi kan velge idretter som holder kostnadene nede når vi prioriterer anlegg, sier Sveinung Oftedal.

Følger økonomiske skiller

Ifølge tall fra kretsen er det langt flere som deltar i organisert idrett i ressurssterke bydeler enn i bydeler med mer barnefattigdom.

I handlingsplanen som skal forankres på kretstinget i juni, vil kretsen derfor ha et forsterket klubbutviklingsprogram i områder der idrettstilbudet i dag står svakt og støtte foregangsklubber som jobber aktivt med målsetningen om idrett for alle.

Ambisiøse foreldre

SV åpner valgkampen.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV).

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ordfører Marianne Borgen er glad for initiativet fra Oslo Idrettskrets og håper de ulike grenene tar debatten på alvor.

– Jeg har i lengre tid vært bekymret for det jeg vil kalle klasseskiller i idretten. Det er mange barn som ikke begynner med idrett, og mange barn som slutter når de kommer opp i ungdomsalder.

– Vi vil jo at alle skal ha mulighet til å delta i idrett. Det å få kostnadene ned og stoppe den galopperende kostnadsutviklingen som vi ser i deler av idretten, er utrolig viktig.

– Vi snakker om ambisiøse foreldre, ambisiøse ledere og ambisiøse trenere som også bidrar. Det å sende 10-12-åringer på treningsleir til Barcelona er sikkert veldig gøy, men det driver kostnadene oppover og fører til at noen barn blir ekskludert fra idretten, sier Marianne Borgen.