Christian Tybring-Gjedde
Foto: Mathias Vedeler/NRK

Oslo Frp for strengere asylpolitikk

Oppsummert

På Oslo Fremskrittspartis årsmøte 2016 vedtok partiet ny strengere asylpolitikk. Oslo Frp vil ha lukkede asylmottak, fjerne muligheten til permanent opphold og suspendere Schengen-avtalen.

  • -For å bedre integreringen i Oslo

     : Fredrik Lauritzen intervjuer ny leder for Oslo Frp Aina Stenersen
  • Oslo Frp vedtok streng asylpolitikk

    Oslo Frp har enstemmig vedtatt de kontroversielle innvandringspolitiske forslagene som blant annet sier at asylsøkere skal sperres inne, at ingen skal få permanent opphold og at Norge burde melde seg ut av deler av Flyktningkonvensjonen.

 : Fredrik Lauritzen intervjuer ny leder for Oslo Frp Aina Stenersen