Oslo-budsjettet vedtatt: Miljøsmell for byrådet

Etter forslag fra Rødt må byrådet kutte 45 millioner kroner til miljøtiltak.

Bystyret

RØDGRØNN SPREKK: Her stemmer Rødt sammen med de borgerlige for første gang i en budsjettsak siden kommunevalget.

Foto: Olav Juven / NRK

Sju ganger har Oslo-byrådet inngått rødgrønt budsjettforlik med Rødt siden maktskiftet i 2015.

Men en fastlåst konflikt om «gjengs leie» gjorde at samarbeidet sprakk da Oslo bystyre behandlet revidert Oslo-budsjett i dag.

Gjengs leie er den omstridte ordningen der svake grupper betaler nær markedspris for å bo i en av Oslos 11.200 kommunale leiligheter.

Rødt vil senke husleia med 3.000 kroner i måneden med umiddelbar virkning. Det vil koste 172 millioner kroner ut året.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV har ikke villet innfri kravet. Grunnen er at de for tiden utreder et nytt system for å fastsette husleia i kommunale boliger.

– Ikke treffsikkert

– Jeg tror ikke en generell husleienedgang er den mest målrettede og treffsikre måten å løse utfordringene på, sa Aps gruppeleder Frode Jacobsen til NRK fredag.

Byrådet har imidlertid lagt inn 35 millioner kroner for å senke leia for de gruppene som av ulike årsaker har fått den mest urimelige økningen i boutgiftene.

Og i forhandlingene med Rødt har byrådspartiene lagt ytterligere 25 millioner til å fryse husleia på dagens nivå og til bomiljøtiltak.

Det var ikke godt nok for Rødt. De fastholdt forslaget sitt da bystyret stemte over revidert Oslo-budsjett onsdag ettermiddag, men ble stående alene.

Kjipt og trist

Eivor Evenrud (Rødt) i bystyresalen

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er kjipt og trist for dem som bor i kommunal bolig, sa Rødts gruppeleder Eivor Evenrud i bystyredebatten.

– Bystyremedlemmene mottar over 6000 kroner i godtgjøring for dagens møte, og det er for så vidt greit.

– Men jeg vet ikke hvor mange som sitter her i dag sneik på trikken fordi dere ikke hadde råd til å betale billett. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kommer til å juge om at dere er bortreist i helgen, fordi dere ikke har råd til å ta med barna i bursdagen de er invitert til. sa Evenrud.

Kuttet 45 millioner

– Har vi ikke råd til å bruke disse midlene på kommunal bolig, har vi heller ikke råd til å bruke dem på noe annet, sa gruppeleder Eivor Evenrud.

Hun foreslo dermed å kutte 25 millioner kroner i bevilgningen til Europeisk Miljøhovedstad og 20 millioner kroner i en tilskuddsordning med klimavennlige jobbreiser.

Det fikk de flertall for sammen med de borgerlige partiene.

Ville vurdert stillingen

Frode Jacobsen og Raymond Johansen

Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen og byrådsleder Raymond Johansen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er veldig synd og får konsekvenser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Europeisk miljøhovedstad er et kjempeløft med over 500 arrangementer og masse internasjonale gjester. Vi må nå sette oss ned sammen med organisasjonen og diskutere veien videre.

Har du vurdert å stille kabinettspørsmål i løpet av denne budsjettprosessen?

– Dersom forslaget om husleiekutt hadde ligget an til å få flertall, hadde jeg vurdert det.

– Det er en ren husleiestøtte som ikke er treffsikker i det hele tatt fordi mange av disse også ville ha mistet statlig bostøtte. Det ville påført kommunen en ekstra utgift på en milliard kroner de neste fire åra. Det er helt uansvarlig av Rødt, sier Raymond Johansen.