Oslo blant de dyreste på renovasjon

Oslofolk er blant de som betaler mest i landet for å levere avfall. Snart skal det koste enda mer.

Søppeltømming

PRISØKNING: Innsamlingen av avfallet i Oslo står for 11 prosent av det totale renovasjonsgebyret, opplyser miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Raymond Johansen

TAR OVER: Oslo kommune tar over søppelhåndteringen i hovedstaden. Byrådsleder Raymond Johansen lover at det skal drives effektivt og godt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Oslo har nesten dobbelt så dyr renovasjon som Trondheim. Dette er feil.
Vi fikk først opplyst fra Trondheim renholdsverk at årsgebyret er på kr. 2500,-. Vi er siden blitt gjort oppmerksom på at Trondheim har ulike priser for ulike bydeler med ulik hentefrekvens. Korrigert for alt dette ligger prisene i Trondheim likt med prisene i Oslo.
Tabellen og artikkelen for øvrig er nå korrigert.

Etter at Oslo kommune brøt avtalen med renovasjonsselskapet Veireno, har det blitt klart at renovasjonsavgiften i hovedstaden skal stige med 5,2 prosent neste år, eller vel 200 kroner. Dette skjer som følge av at kommunen får økte utgifter.

Det mange kanskje ikke er klar over, er at hovedstaden allerede ligger i pristoppen når det gjelder renovasjon.

– Hvis vi ser bort fra søppelkrisen vi har vært igjennom, så har Oslo den beste avfallshåndteringen i landet. Vi har et forbrenningsanlegg, vi har miljøvennlig kildesortering og alle disse tingene koster noe mer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Billigst for bergenserne

I resten av landet betaler folk i gjennomsnitt 800 kroner mindre enn beboerne i Oslo, for å bli kvitt søppelet sitt.

Blant storbyene er det Bergen som kommer best ut. Bergenserne betaler 3300 kroner i året - mens prisen i Oslo straks øker til 4284 kroner.

Det er en økning på vel 200 kroner per husstand. Bergenserne betaler imidlertid for levering av avfall til returstasjonene; det gjør man ikke i Oslo.

Bare Kristiansand er dyrere enn Oslo. De betaler ned på et svært kostbart forbrenningsanlegg.

Renovasjonsavgiften i store norske byer

Byer

Pris i 2017

Kristiansand

4 965 kroner

Oslo (etter prisøkning)

4 284 kroner

Tromsø

4 200 kroner

Bergen

3 300 kroner

Trondheim

4 281 kroner

40 millioner mer

Lan Marie Berg er sint på Veireno

MODERNE: Ifølge Lan Marie Nguyen Berg har renovasjonsgebyret økt de siste årene fordi Oslo har fått et veldig moderne avfallsforbrenningsanlegg.

Foto: Nadir Alam / NRK

Etter Veireno-kollapsen denne uken, øker Oslo kommune prisen med 200 kroner.

– Veireno har gitt et tilbud som var altfor lavt, som ikke dekket kostnadene av det å hente avfall i Oslo. Så man beregner at det vil være en merkostnad for Oslo i forhold til Veireno sitt tilbud på 40 millioner kroner i året. Det kan høres mye ut, men det er det samme nivået som det var før Veireno tok over, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Byrådsleder Raymond Johansen tror hovedstadens innbyggere forstår at Veirenos tilbud var både billig og dårlig.

– Jeg tror folk er villig til å betale mer for at avfallshåndteringen skal være skikkelig. At de som jobber der har skikkelige lønns- og arbeidsvilkår og at pensjonsrettighetene deres blir ivaretatt. Det er jeg ganske sikker på.

Priser bygger på ukentlig henting av restavfall i 140-liters beholdere. Henting av papir og plast er også inkludert, selv om frekvensen varierer noe.