NRK Meny
Normal

Ordfører bygde mur på friområde

En mur som ordføreren i Vestby har fått bygget utenfor boligen sin, har tatt nesten 70 kvadratmeter fra et kommunalt friområde.

Ulovlig mur ved ordførerens bolig
Foto: Vestby kommune

Ordfører John Ødbehr søker nå om å få kjøpe området, men rådmannen anbefaler planutvalget å si nei til dette når de møtes mandag kveld, og kreve at muren må flyttes.

Det ble oppdaget at muren sto i underkant av én meter inn på kommunens eiendom da ordføreren fikk kjøpe en annen eiendom ved huset sitt, forteller bygningssjef Hans Christian Fæste til NRK.

– I den sammenheng oppdaget vi en mur som går langs eiendommen hans, forbi et svømmebasseng, som ligger ca. 90 cm inn på kommunens grunn, sier Fæste.

I saksfremlegget fra kommunens saksbehandler står det at «Det kommunale friområdet rundt eiendommen er delvis privatisert med uthus, lysanlegg, diverse lagrede gjenstander, hageavfall m.m. Hageavfall og andre eiendommers anleggelse av plen og beplantning langs friområdet gjør det vanskelig å benytte friområdet som en snarvei for barn og unge.»

Bygde før papirene var i orden

Muren ble satt opp for Ødbehr av en entreprenør for 15 år siden. En bygningskontroll viste da at det ikke var søkt om å oppføre terrasse, svømmebasseng og mur på eiendommen, og arbeidet ble stanset. Bygningsavdelingen fikk så en skriftlig redegjørelse og søknad om arbeidet, som ble behandlet i Plan- og miljøutvalget.

Der ble det klart at muren var for høy, og måtte få dispensasjon. Utvalget beklaget sterkt at muren var oppført før det var sendt inn komplett søknad, fordi de da sto mindre fritt til å vurdere søknaden.

John Ødbehr

Ordfører i Vestby, John Ødbehr.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Det ble gitt dispensasjon for murens høyde, men ikke for at den skulle ligge utenfor Ødbehrs eiendom. Plasseringen av muren ble heller ikke kontrollert den gang, og muren er prosjektert på eiendomsgrensen på den innsendte plantegningen, ifølge saksfremlegget.

– Beklagelig, men ikke min feil

Ordføreren sier han er sikker på at den ble satt opp riktig og i henhold til grensen som var oppmålt av kommunens folk. Men bygningssjefen sier at det ikke finnes noen dokumentasjon i arkivet om at kommunens oppmålingsavdeling har hatt et oppdrag om å måle opp muren ved Ødbehrs bolig.

– Han har hatt en entreprenør som har gjort dette for seg, men som eier av eiendommen står han ansvarlig for det som har skjedd, sier Fæste.

Ødbehr sier at saken er beklagelig, men at feilen ikke ligger hos ham.

– Nå er det faktisk ikke jeg som har gjort dette. Jeg er ansvarlig fordi jeg er eier av eiendommen, men det er entreprenøren som har satt den opp. Jeg vet at muren den gangen ble satt opp på nøyaktig utmålt grense, og det var kommunens folk som målte ut grensen, sier Ødbehr.

– Så klart er alle saker der man går over grensen beklagelig, og selvfølgelig synes jeg det er kjempeleit. Men vi snakker om 90 cm og en mur som ble satt opp for femten år siden.

Ulovlig mur

Muren ble satt opp for ca. femten år siden, og går langs et svømmebasseng.

Foto: Vestby kommune