Opptil et års ventetid for likestillingsklager

Elisabeth Presthagen har i nesten tre år kjempet mot sin arbeidsgiver i en diskrimineringssak. Nå har saken havnet hos Likestillingsnemnda, og hun risikerer å måtte vente enda ett år før saken er avgjort.

Elisabeth Presthagen

FORTVILER OVER VENTETIDEN: – Det er som å være i et vakuum, sier Elisabeth Presthagen.

Foto: Rushda Syed / NRK

Nærmere hundre uttalelser fra Likestillingsombudet ble anket i 2015, og sakene gikk videre til Likestillingsnemnda. Det gjør at saksbehandlingstiden hos nemnda blir opp til ett år.

– Situasjonen er ikke ønskelig, sier nemndas leder, Ivar Danielsen.

Ivar Danielsen

Ivar Danielsen, leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Foto: PRIVAT

I løpet av to år har antall saker til nemnda doblet seg. Ved årsskiftet 2014/2015 hadde likestillingsnemnda 34 ubehandlede saker, i løpet av 2015 fikk de inn 98 nye saker.

– Vi har nå saksbehandlingstid på maks ett år, den gjennomsnittlige tiden er nok noe lavere, men det er altfor langt. Det har sammenheng med at vi har fått et veldig stort antall saker de siste årene, sier han.

– Det er som å være i et vakuum

En av dem som må vente med å få saken sin ferdigbehandlet er Elisabeth Presthagen. I desember i fjor fikk hun medhold fra Likestillingsombudet, i en diskrimineringssak mot hennes arbeidsgiver. Men arbeidsgiveren anket ombudets uttalelse og saken gikk videre til Likestillingsnemnda.

Nemnda informerte henne at det kan ta opp til ett år før hun får saken sin behandlet ferdig.

– Jeg syns det er tungt. Det er som å være i et vakuum, jeg får ikke lagt det bak meg. Jeg var forespeila at det kunne bli høsten 2017 før dette er avklart, sier Presthagen.

Håper på fortgang i prosessen

Fra januar i år har sekretariatet i Likestillingsnemnda økt med én ny saksbehandler. Lederen for nemnda tror dette vil resultere i økt saksbehandling, og noe redusert saksbehandlingstid, men han kan ikke garantere det.

Kai-Morten Terning

Kai-Morten Terning, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

Foto: Moment Studio

– Vi vet at det har vært lang ventetid, og det er selvsagt uheldig at noen må vente opp til ett år på å få saken behandlet, sier Kai-Morten Terning, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet (Frp).

Departementet innvilger derfor én million kroner ekstra i år til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for å løse floken.

– I tillegg har vi en utredning for å se på om vi bør skille pådriver og håndheverrollene, den har vi til gjennomgang i departementet. Et av forslagene i departementet er at nemnda skal få hele ansvaret for å ha håndheverrollen, som vil medføre til at nemnda må bli styrket, sier Terning.