Oppretter tilsynssak mot Rikshospitalet

Fylkeslegen i Oslo og Akershus bekrefter at han oppretter tilsynssak mot Rikshospitalet etter kritikken om lav bemanning på nyfødtintensivavdelinga.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus bekrefter at han oppretter tilsynssak mot Rikshospitalet etter kritikken om lav bemanning på nyfødtintensivavdelinga.

Se video: Fylkeslege Petter Schou vil se nærmere på saken.

Både sykepleiere og barneombudet har slått alarm om forholdene ved avdelingen. Det var Aftenposten som først fortalte om saken fredag.

Fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou bekrefter overfor NRK at han kommer til å ta saken opp med ledelsen i Rikshospitalet og Sykepleierforbundet i begynnelsen av neste uke.

– Vi har fått en begrunnelse fra sykepleierne og skal diskutere dette intern i neste uke. Vi tar gjerne et møte med sykepleierne og de tillitsvalgte etter dette. Vi vil også ta det opp med ledelsen på sykehuset, sier Schou til NRK.

Bekymret for barna

Sykepleierforbundet mener de svakeste og premature spedbarna ved Rikshospitalet ikke får den oppfølgingen de har krav på. Fylkesleder for sykepleierne, Silje Naustvik, sier de lenge har vært bekymret over bemanningen på avdelinga.

– Den er ikke bemannet nok for en intensivavdeling og det får store konsekvenser for arbeidsbelastningen for de sykepleierne som er på jobb. I tillegg må de leie inn nye sykepleiere som ikke har kvalifikasjoner til å ta seg av de syke barna, sier hun.

Avdelingsleder Sverre Medbø sier sykehuset tar denne situasjonen alvorlig.

– Det er en stor belastning for våre medarbeidere når man både har ansvaret for mange syke nyfødte og et stort opplæringsansvar for nyansatte i avdelingen, sier han.

Ifølge Medbø har avdelingen økt antall stillinger med 11 årsverk, etter bekymringsmeldingen fra Sykepleierforbundet.

Rikshospitalet

Rikshospitalet i Oslo