Oppretter tilsynssak mot advokat

Tilssynsrådet for advokatvirksomhet har opprettet tilsynssak mot advokat Amir Mirmotahari. Utfallet kan bli irettesettelse, advarsel eller tilbakekall av bevilling eller suspensjon. Ifølge VG har forsvarsadvokaten bedt en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer for å holde offeret unna retten for å vinne en sak. Advokaten avviser anklagene.

Amir Mirmotahari
Foto: Sebastian Nordli/NRK