NRK Meny
Normal

Oppfyller Ruters kollektivdrømmer

95 milliarder kroner er satt av til kollektivtrafikk, sykkel og gange i Naturvernforbundets alternative Oslopakke 3. Et godt kompromiss, mener forbundet.

Naturvernforbundet

Fagsjef Holger Schlaupitz (t.v) og leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet vil bruke 95 milliarder kroner på kollektivtrafikk, sykkel og gange i Oslo og Akershus.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi ønsker å få enighet om en kraftig satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Nesten 80 prosent av midlene vi foreslår brukes til det, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Den store vei- og kollektivpakken for Oslo og Akershus, Oslopakke 3, skal reforhandles av Oslo- og Akershus-politikerne og staten neste år. Det er disse forhandlingene det ofte vises til når en nedskalering av E18 gjennom Asker og Bærum blir diskutert.

15 milliarder til E18

Naturvernforbundet er imot motorveiprosjektet vestover til 40 milliarder kroner. I sitt alternativ setter de av 15 milliarder kroner til miljøtiltak langs veien.

trafikkaos E18

BARRIEREN MÅ VEKK: Naturvernforbundets vil ha E18 vekk fra jordens overflate forbi Sandvika.

Foto: Fredrik Buer / NRK

I planen beskriver Naturvernforbundet «byutviklingspakker for Asker, Sandvika og Filipstad/Frognerstranda, som gir rom for miljøtunneler, miljølokk og/eller andre omfattende grep som gjør at tettstedene og grønne områder kan utvikles uten at E 18 er en stor barriere».

– I tillegg vil vi bruke penger på støyskjermer, gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk, sier Lars Haltbrekken.

15 milliarder kroner er også satt av til veitiltak utenom E18. Forutsetningen er at veiinvesteringene gir bedre miljø og ikke flere biler.

– Ut fra et miljøståsted skulle vi hatt enda mindre veibygging og mer på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Men vi tror at dette forslaget er et godt kompromiss som mange vil slutte seg til, sier Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundets alternative Oslopakke 3

Prosjekter

Sum

Statlige bidrag

Rest

Bompenger

Kommunale bidrag

«Ruter-prosjekter»

60,0

30,0

30,0

Tiltak for sykkel og gange

15,0

7,5

7,5

E18 Asker - Oslo

15,0

4,5

10,5

Øvrige veitiltak

15,0

4,5

10,5

Drift av kollektivtrafikk

20,0

0,0

20,0

Sum

125,0

46,5

66,0

12,5

Årlige bidrag (gjennomsnitt)

2,3

3,3

0,6

Gjelder for perioden 2017-2035. Alle tall i milliarder kroner.

Bærebjelken i Naturvernforbundets alternative Oslopakke er 60 milliarder kroner til investeringer i kollektivtransport.

– Vi får til en skikkelig kollektivsatsing i tråd med det Ruter har foreslått. De la nylig fram den store planen for framtida. Der er det veldig mye bra, så vi støtter opp om det og får det finansiert, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz.

Ruter strategiplan M2016 beskriver blant annet nye t-banetunneler med sentrumstunnelen i Oslo og Fornebubanen som de viktigste, nye bybane- og superbussløsninger og flere nye trikkelinjer (Se faktaboks).

Ny Majorstuen stasjon

NY MAJORSTUEN STASJON: Fornebubanen og den nye sentrumstunnelen skal kobles sammen på Majorstuen og ligger inne i Naturvernforbundets plan.

Foto: Ruter

Totalrammen for Naturvernforbundets plan er 125 milliarder kroner. Det er noe mer enn gjeldende Oslopakke 3, men forbundet har finansieringen klar.

Dyrere i bomringen

Staten skal betale halvparten av kollektivinvesteringene og 30 prosent av veiinvesteringene. Noe er kommunale bidrag; resten skal bilistene betale i bompenger. Det betyr at det årlige bidraget fra dagens bomstasjoner må økes fra 2,1 til 3,3 milliarder kroner, eller 57 prosent.

Til gjengjeld blir det ikke noe av ekstrabommene på E18 som skulle finansiere størstedelen av 40-milliarders-prosjektet som Naturvenforbundets plan skroter.

– Det blir noe mer innkreving i hele dagens bomsystem, som også kan endres og bli mer intelligent. Det vil nok bety flere bomsnitt i alle korridorer, men vi finansierer alt i en helhetlig pakke, sier Holger Schlaupitz.

Naturvernforbundets Oslopakke 3

MEST TIL KOKLEKTIV: Slik er fordelingen i Naturvernforbundets alternative Oslopakke.

Foto: Naturvernforbundet