Oppfordrer kommunen til opprydding

- Det er for ille at Oslo ikke har et bedre system, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Barnehagebarn
Foto: Åsmund Hasli / NRK

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt, oppfordrer Oslo kommune til å lage et bedre system for barnehageplanlegging.

Tusenvis av barn står i barnehagekø i Oslo. Samtidig sliter barnehager med å fylle alle plassene. Østlandssendingen meldte tidligere om Eventyrstua barnehage, som hadde store problemer med å få tak i barn til å fylle plassene i barnehagen.

Les: Kaos i barnehagekøen i Oslo

 

For ille

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt (SV), synes det er for ille at Oslo ikke har et bedre system for å sjekke hvor mange som faktsk mangler en barnehageplass.

Lisbeth Rugtvedt
Foto: ODIN

- Det gir jo et veldig dårlig utgangspunkt for en god barnehageplanlegging og det øker frustrasjonen blant foreldre som står i kø, sier hun og fortsetter:

- Får du høre at det er mange flere som står i kø enn det faktisk er så vil jeg jo tro at den frustrasjonen blir enda verre.

Oppfordrer kommunen

Rugtvedt vil oppfordre Oslo kommune til å se på hvordan de kan få på plass et bedre system for å kunne påvirke Oslos mulighet til å planlegge barnehageutbyggingen.

- Kommunen er nødt til å få på plass et system der man får skilt ut de som faktisk har plass og de som ønsker å bytte til en annen barnehage, sier hun og mener at man til enhver tid må ha en god oversikt over hvor mange som ikke har plass i det hele tatt.

- Dette bør det gjøres noe med fort. Jeg forutsetter at dette er noe Oslo kommune også selv er interessert i og vil ta kontakt med kommunen, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt til Østlandssendingen.

Fikk plass i tre bydeler

 

Håvard Vaggen Malvik søkte om barnehageplass til sin ett år gamle sønn i 2006. Fordi de var midt oppe i en flytteprosess og ikke visste hvor de skulle bo, søkte familien barnehageplass i flere aktuelle bydeler.

 

Håvard Vaggen Malvik

- Min sønn fikk dermed plass i tre bydeler. Det var som å vinne i det store lotteriet, sier Vaggen Malvik, som takket ja til en av plassene og tenkte at det automatisk ville gå beskjed til de andre bydelene om at søknaden ikke lenger er aktuell.

I stedet fikk de et brev fra en av bydelene i august og en enda senere på høsten i fjor som etterspurte om de skulle ta i mot tildelt plass i disse bydelene.

- Null koordinering

I en annen bydel, hvor de fikk avslag fordi de ikke bodde der på søknadstidspunktet, fikk de i fjor en forespørsel om de fortsatt ønsket å stå på lista i denne bydelen.

- Dette vitner om null koordinering internt i bydelen og mellom bydeler, sier Vaggen Malvik.

Han haopplevelser etter opptaket i år og har også snakket med foreldre som aktivt har sittet på flere barnehageplasser helt til de har måttet bestemme seg.

- For dem som ikke vinner plass i første tildeling, skapes det her mye unødig frustrasjon og sikkert også mye sinne, sier Håvard Vaggen Malvik.