Operaen går i minus

Underskuddet i Den Norske Opera & Ballett øker. Regnskapet for 2015 viser et tap på 67 millioner kroner. I tillegg venter pensjonskostnader på opptil 73 millioner kroner. At ballettdansere pensjoneres når de er 41 år og sangsolistene når de er 52, fører til langt høyere pensjonskostnader sammenlignet med andre yrkesgrupper, ifølge Finansavisen.