Ønsket større bot til Små Enheter

Politiet i Søndre Buskerud foreslo å gi en bot på 800.000 kroner til Små Enheter, fire ganger mer enn statsadvokaten ga selskapet, skriver Budstikka. Selskapet var opprinnelig siktet for to lovbrudd, men ble bare felt for ett av statsadvokaten.