NRK Meny
Normal

Flyktninger i kø for å få utdannelsen sin godkjent i Norge

Køen av flyktninger som ønsker å få godkjent utdannelsen sin, vokser raskt. Nå bes Kunnskapsdepartementet gi mer penger for å korte ned køene

Samer og Saleh

VENTER: Saleh Mahfoud og Samar Esmail har begge utdannelse fra Syria. Nå sitter de i kø for å få studiene sine godkjent.

Foto: Andrea Melby / NRK

– Det er veldig uklart, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg har ikke alle de nødvendige papirene, jeg har ikke engang pass, forteller en fortvilet Saleh Mahfoud.

Etter to måneder på flukt fra Syria, kom han til Norge i januar. Han er utdannet regnskapsfører, men mangler dokumentene som beviser det.

– Jeg tror jeg kommer til å slite, sier han.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, opplyser at de merker en økt pågang. Det er særlig syrere som ønsker en slik godkjenning, fordi mange av dem har høyere utdanning.

Frustrert over å mangle jobb

Mahfouds kone, Samar Esmail, har bodd i Norge i ett år allerede. Hun venter på at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, skal godkjenne utdannelsen hennes som engelsk- og gymlærer.

Samar Esmail

Samar Esmail er utdannet engelsk- og gymlærer. I desember venter hun barn med Saleh.

Foto: Andrea Melby / NRK

Den siste tiden har hun jobbet på kjøkkenet i en turisthytte i Bærum, men målet er å få jobbe som lærer igjen.

Både Saleh og Samer syns det er frustrerende at de ikke får jobbe med det de er utdannet som. Og de er ikke alene. Mange nyankomne flyktninger er i samme situasjon.

En forventet vekst på 25 prosent

– I 2015 har vi hatt en søknadsvekst på 20 prosent. Til neste år forventer vi å få inn 10 000 søknader. Det vil si en ytterligere vekst på 25 prosent. Mye av det skyldes den store tilstrømningen vi har av flyktninger, blant annet fra Syria, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandske studier i NOKUT.

NOKUT Stig Arne Skjerven

NOKUT frykter at køen for å godkjenne utenlandske utdannelser vil bli lengre.

Før krigen brøt ut i Syria i 2011 var høyere utdanning i prinsippet gratis og garantert alle som fullførte studieforberedende videregående utdanning. Derfor har mange de syriske flyktningene høyere utdannelse, men flukten fra krigen gjør at en økende andel mangler nødvending dokumentasjon.

Dersom de vil få utdannelsen godkjent i Norge, må de behandles av NOKUTs godkjenningsordning for flyktninger. Den sakkyndige vurderingen av hver enkelt utdanning er svært ressurskrevende.

NOKUT ber derfor Kunnskapsdepartementet om nærmere 10 millioner kroner ekstra neste år, for å kunne behandle alle søknadene. De ser også på muligheten for å sette i gang ekstraordinære vurderingsordninger for syrere.

Kunnskapsdepartementet vurderer konkrete tiltak på hvordan de kan redusere ventetiden i NOKUT systemet slik at de med utenlandsk utdanning kan få den vurdert så raskt som mulig.

Departementet skriver i en e-post til NRK:

"I en situasjon der vi forventer en betydelig høyere innvandring neste årene, ikke minst fra Syria, blir det viktigere enn noen gang å legge til rette for at innvandrere kan benytte den kompetansen de har på det norske arbeidsmarkedet."

Saleh Mahfoud

Saleh Mahfoud kom til Norge fra Syria i januar. Han bor for tiden på et mottak mens kona bor i en leilighet på Bogstad.

Foto: Andrea Melby / NRK

Vil ut i relevant arbeid

For Samar og Saleh hadde hverdagen blitt mer meningsfull om de fikk lov til å jobbe som lærer og regnskapsfører.

– Det hadde vært fint om jeg kunne begynne å jobbe som regnskapsfører her. Det hadde vært det beste for meg, fordi det er arbeid jeg vet jeg kan gjøre bra, sier Saleh.