Omkjøring etter velt

Lastebilen sperrer fortsatt E6 nordfra inn mot Oslo, ved Hauerseter. Det er omkjøring via Lie og Trondheimsvegen til Jessheim nord.

Vognttog veltet på E6
Foto: John Magne Johansen