Oksene er nå ute av veien

Oksene står nå nord for Grini næringspark og beiter på et jorde. De beveger seg i retning Fossum og utgjør ikke lenger noen fare for trafikken. Oksenes eier er i tillegg varslet, og vil ta seg av dyrene om kort tid.