NRK Meny
Normal

Nytt styre ved Ahus

Tidligere sykehusdirektør Per Christian Voss fra Notodden blir ny styreleder ved Ahus, etter at Helse Sør-Øst kastet styret i forrige uke.

ahus

NYTT STYRE: Etter mye bråk er et nytt styre på plass ved Ahus onsdag.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Helse Sør-Øst meldte onsdag at det er utnevnt et nytt styre ved Akershus universitetssykehus, Ahus.

Per Christian Voss

NY STYRELEDER: Per Christian Voss har vært direktør for Blefjell sykehus og hatt lederstillinger i Hydro.

Foto: Morten Røkeberg / NRK

Per Christian Voss fra Notodden blir ny styreleder ved Ahus, og erstatter Göran Stiernstedt som ble kastet i forrige uke.

Voss har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor, både som leder og gjennom ulike styreverv. Han er utdannet siviløkonom og har hatt lederstillinger i Hydro over mange år.

Han var direktør ved Blefjell sykehus i årene 2002 til 2008 og han har også en periode vært spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Styremedlem Gunn-Elin Aa. Bjørneboe blir ny nestleder i styret.

I tillegg kommer trønderen Jan Eirik Thoresen inn som nytt medlem i styret. Han er utdannet lege og har mastergrad i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Han har solid kompetanse på helseområdet gjennom ulike lederstillinger både ved sykehus og i helseregioner.

Skal ansette ny administrerende direktør

– Dette er et styre med bred og god bakgrunn, og jeg mener de samlet har den kompetansen som skal til for å lede Ahus videre i positiv retning, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum.

– Den første viktige oppgaven for dette nye styret, er å ansette administrerende direktør. Selv om Ahus under konstituert ledelse de siste månedene har vist en positiv utvikling både med hensyn til ventetid og tilgjengelighet, fristbrudd og økonomiske resultater, er det nødvendig så raskt som mulig å sikre stabilitet og forutsigbarhet i den øverste ledelsen ved foretaket, sier Oksum.

– Målsettingen om økt kvalitet og pasientsikkerhet ligger fast, og i 2014 vil vi legge vekt på tilgjengelighet for pasientene, sier Oksum og peker på behovet for å få ned antall fristbrudd og redusere ventetiden.

Det nye styret ved Ahus oppnevnes formelt i foretaksmøte i ettermiddag.

Det nye styret ved Ahus:

Styreleder: Per Christian Voss (ny)
Nestleder: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (ny som nestleder)
Styremedlemmer:
Arne Bakka (valgt av og blant de ansatte)
Kai Øivind Brenden (valgt av og blant de ansatte)
Finn Halvorsen (valgt av og blant de ansatte)
Elna Knutsen (valgt av og blant de ansatte)
Maren Kyllingstad
Geir Nilsen
Anita Rathore
Jan Eirik Thoresen (ny)