NRK Meny
Normal

Varsler trafikkaos til helgen

Fredag stenger landets største trafikkmaskin Bispelokket i Bjørvika. Det kan skape forsinkelser i trafikken.

Kart ny kjøremønster i Bjørvika

Slik blir kjøremønsteret i Oslo sentrum i helgen. De rød veiene er stenges, mens de grå er åpne.

Foto: Statens vegvesen

Til helgen starter arbeidet med å etablere det nye kjøremønsteret som skal gjelde fra 31. oktober.

– Å opprettholde trafikkflyten mens rivingen pågår er svært komplisert, og innebærer store endringer i kjøremønsteret forteller Geir Sorte, sjefingeniør i Statens vegvesen.

For å forberede det nye kjøremønsteret, vil det bli omfattende stengninger helgen 28.-30. oktober.

Se video: Nå blir det nytt kjøremønster i Bjørvika

Video Snart slutt for bispelokket

Nytt kjøremønster mandag

Bispelokket er 44 år gammel, men nå er trafikkmaskinen snart historie.

Selve rivingsarbeidet vil starte mandag 31. oktober, og vil skape store trafikale problemer, men før den tid blir det enda verre.

Fra fredag klokken 22.00 til mandag morgen vil stort sett hele veisystemet rundt Bispelokket være avsperret.

Et nytt kjøremønster for trafikantene på stedet er først på plass fra kl 06.00 mandag morgen, og rushtrafikken vil trolig bli tettere i tiden fremover.

Det nye kjøremønsteret innebærer blant annet at Bispelokket stenges, og at Nylandsveien snevres inn til ett kjørefelt i begge retninger.

En ny rundkjøring i den gamle E18-traseen mellom Oslo S og Operaen tas i bruk.

Ifølge Vegvesent vil havneveien i en lengre periode fremover fungere som ny, lokal hovedvei i Bjørvika.

Geir Sorte

Geir Sorte, sjefingeniør i Statens vegvesen forteller at det er komplisert å opprettholde trafikkflyten.

Foto: Statens Vegvesen

Anbefalte gang- og sykkelruter

Trafikkomleggingen får også konsekvenser for gående og syklende.

Det vil innen kort tid bli satt opp skilt som viser anbefalte gangruter i området.

Hele prosjektet med å rive Bispelokket vil være ferdigstilt høsten 2012, mens Bjørvikaprosjektet som helhet ikke vil være ferdig før i 2015.

Etter at arbeidet er ferdig vil det se slik ut

Fremtidens kjøremønster i Bjørvika

Slik blir fremtidens kjøremønster i Bjørvika.

Foto: Statens vegvesen