Nytt håp for Ring 3

Byrådet går inn for å bevilge 245 millioner kroner til ny Ring 3 mellom Sinsen og Ulven, i Oslo-budsjettet som legges fram i morgen.

Nye Ring 3
Foto: Ill. foto: Statens vegvesen

Når kommunen dermed betaler sin andel, forventer samferdselsbyråd Peter N. Myhre at Statens Vegvesen begynner å bygge umiddelbart.

Vegvesenet utsatte prosjektet tidligere i år fordi det lå an til å bli langt dyrere enn antatt.

Tilbudene på hovedarbeidene i prosjektet kom i februar 2006 og var vesentlig høyere enn ventet.

Nye Ring 3 ved Økern
Foto: Ill. foto: Statens vegvesen

Budsjettsprekk på 500 millioner

Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2011/2012.

Utbyggingen av Ring 3 mellom Ulven og Sinsen ser ut til å bli en halv milliard kroner dyrere enn antatt.

Årsaken til sprekken er høye priser i bygg- og anleggsbransjen og enorm prisstigning på sement og stål.

Total pris på prosjektet ser ut til å bli 2,2 milliarder kroner.

 

Nye ring 3
Foto: Ill. foto: Statens vegvesen

 

Bedre livskvalitet

I februar 2005 startet Statens vegvesen arbeidet med miljøprosjektet Riksvei 150 Ring 3 Ulven-Sinsen.

Utbyggingen er kompleks og omfatter blant annet bygging av to tunneler, opprustning av Ring 3 og Økern t-banestasjon og nytt lokalvegsystem på Ulven.

Målet er å bedre miljøet og trafikksituasjonen i området mellom Ulven og Sinsen.

Miljøprosjektet vil forbedre nærmiljøet og bokvaliteten for svært mange mennesker.

Gjennomgangstrafikken vil i fremtiden gå i tunnel, og dermed redusere støy- og luftforurensningen betraktelig.

Prosjektets vil også bedre trafikkavviklingen og redusere ulykkesrisikoen.