Nytt akuttmottak skal lette kapasitetskrisen

Roboter skal hjelpe til med operasjonene i det nye akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus. Mottaket skal lette kapasitetsproblemene ved sykehusene i Oslo-området.

Med en prislapp på nesten 400 millioner kroner har Oslo universitetssykehus fått et nytt akuttmottak. I nye og moderne lokaler skal pasienter få bedre og raskere behandling.

Den nye akuttklinikken på Ullevål er full av nye tekniske løsninger.

Befolkningen i Oslo-området øker så raskt at sykehusene i hovedstaden må bygges ut. Et av tiltakene for å lette kapasitetsproblemene er Oslo universitetssykehus sin nye storstue, akuttbygget på Ullevål.

Det nye bygget huser blant annet akuttmottak, røntgenlab, operasjonsstuer, intensivsengepost, et eget vaskerom for pasienter som er utsatt for farlige kjemikalier og to intensivrom i luftsmitteisolater.

NRK vises rundt i de splitter nye lokalene, der ny teknologi skal gjøre arbeidet bedre og mer effektivt.

Operasjonsstuene skal være bemannet med roboter, som kan utføre visse typer robotkirurgi. Det dreier seg om kirurgi utført helt eller delvis ved hjelp av tekniske hjelpemidler som erstatter assistanse fra kirurg eller sykepleier.

Nye tekniske løsninger på akuttklinikken på Ullevål.

Nye tekniske løsninger på akuttklinikken på Ullevål.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Robotkirurgi

– Dette innebærer en betydelig forbedring for pasientene det haster mest for, nemlig pasientene som kommer inn med ambulanse, sier assisterende klinikksjef, Harald Noddeland.

Det nye mottaket ligger over tre etasjer og kjeller. Det består av 3700 kvadratmeter nybygg og omtrent 1000 kvadratmeter ombygging, med en prislapp på nesten 400 millioner kroner.

Arealene her er dobbelt så store som i det gamle akuttmottaket. Det stiller større krav til at man vet hvor pasientene er til enhver tid. Derfor har de montert elektroniske skjermer rundt om på mottaket, med oversikt over pasientene.

– På disse tavlene registreres det hvor pasientene ligger. I tillegg vises pasientenes hastegrad, medisinske tilstand og kirurgiske tilstand, samt hvilke sykepleiere som har ansvar for hvilke pasienter, forteller ledende sykepleier, Lars Andreas Foldvik.

Nye elektroniske skjermer på akuttklinikken.

Sykepleier Lars Andreas Foldvik viser fram nye elektroniske skjermer på akuttklinikken.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ikke helt ferdig

Mottaket skal, ifølge sykehuset, dekke et økt kapasitetsbehov for akuttfunksjoner ved Ullevål, som følge av overføring av døgn- og akuttfunksjoner fra Aker, i tillegg til noen forbedringer i dagens akuttfunksjoner.

I november i fjor åpnet også et nytt akuttmottak ved Diakonhjemmet sykehus, som er akutt- og lokalsykehus for de omlag 135 000 innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern.

Prosjektet ble etablert sommeren 2010. Byggestart var desember 2011. Høsten 2013 ble lokalene ferdigstilte og testet. Når akuttmottaket åpner mandag gjenstår fortsatt noe arbeid, og til sommeren skal mottaket være helt ferdigstilt.