NRK Meny
Normal

Bomprisen på ny E18 kan bli så høy at veien ikke blir bygget

Synes du 118 kroner for å kjøre tur-retur Oslo - Asker er mye? Nye beregninger viser at det faktisk kan koste over 200 kroner å kjøre denne strekningen.

E18 ved Sandvika

KAN BLI ENDA DYRERE: NRK har regnet på hva en kjøretur mellom Oslo og Asker på ny E18 vil koste bilistene.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Anette Solli (H)

Fylkesordfører Anette Solli (H).

Foto: Vegar Erstad / NRK

Statens vegvesen la torsdag fram beregninger som viste at det vil koste bilistene 118 kroner i bompenger på ny E18, når hele strekningen Lysaker - Drengsrud til 40 milliarder kroner står ferdig.

– 118 kroner er mye, mye bedre enn de første regnestykkene vi hadde, sa fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) til NRK torsdag.

Fredag har NRK regnet på hva en kjøretur mellom Oslo og Asker vil koste bilistene, dersom staten ikke spytter inn så mye penger som lokalpolitikerne ønsker seg.

Da kan prisen for Asker - Oslo tur-retur fort vippe over 200 kroner.

Se beregningene i faktaboksen til høyre.

Staten må innfri

Summen på 118 kroner er nemlig basert på at staten må innfri en rekke forutsetninger, og det er det høyst usikkert om de gjør.

* For det første må staten betale 30 prosent av anleggskostnadene. Det betyr at den statlige andelen må økes vesentlig i forhold til det som ligger til grunn for den første parsellen, fra Lysaker til Ramstadsletta. I Nasjonal Transportplan er denne nede i under 20 prosent.

* For det andre må staten kreve lavere rente fra bompengeselskapet enn det som er vanlig; fire prosent mot normalt

* For det tredje må avbetalingstiden settes til 20 år. Her er 15 år det normale.

Samferdselsdepartementet er orientert om grunnlaget for beregningene, men vil ikke si om de vil innfri kravene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier via sin informasjonsavdeling at han ikke kommenterer saken så lenge den er til lokalpolitisk behandling.

Kan bli mye dyrere

Hvis staten ikke innfrir kravene, blir passeringsprisen en helt annen.

Jon Terje Bekken

Jon Terje Bekken i Statens vegvesen.

Foto: Olav Juven / NRK

Statens vegvesen har imidlertid bare regnet på hva som skjer dersom forutsetningene endrer seg enkeltvis, ikke et worst case-scenario der ingen av kravene innfris.

– Hvis vi hadde lagt alle de verst tenkelige forutsetningene til grunn, ville betalingen blitt så høy at det ikke hadde vært noen vits i å legge fram noen sak, sier seniorrådgiver Jon Terje Bekken, som er ansvarlig for bompengeutredningen i Statens vegvesen Region Øst.

Er slikt regnestykke er dessuten komplisert fordi en svært høy passeringspris vil gi en stor såkalt avvisningseffekt. Det vil si at mange bilister blir skremt bort fra veien. I så fall ville prisen måtte skrus opp ytterligere for de som ble igjen, og vi ville fått en oppadgående spiral-effekt.

– Dessuten er utgangspunktet vårt å finne et takstnivå som ikke gir for store konsekvenser for lokalveinettet ved at bilistene velger mindre veier for å unngå bommene, sier Jon Terje Bekken.

Blir det for dyrt, blir det ikke vei

Etter det NRK forstår, vil kombinasjonen 20 prosent statlig andel, 6,5 prosent rente og 20 års avdragstid gi en passeringpris på minst tjue kroner for hver av de nye bomsnittene.

I så fall vil prisen for Asker - Oslo tur-retur fort vippe over 200 kroner. Og da blir det ingen ny E18.

– Da blir belastningen for bilistene altfor stor. Det vil ikke være mulig å be om flere hundre kroner for å reise fra Oslo og Asker og tilbake igjen. Det vil gjøre dette prosjektet umulig, sier fylkesordfører Anette Solli.

Da må E18 skrinlegges?

– Ja, man kan ikke si at det skal koste over 200 kroner, sier Solli.

Anette Solli er optimist og tror det er mulig å gjøre prisen tur-retur Oslo - Asker billigere enn de 118 kronene Statens Vegvesen har beregnet. Det kan skje ved å øke avdragstiden ytterligere.

– Jeg vil gå inn for at vi får det ned under hundrelappen, sier fylkesordføreren i Akershus.