Ny ordning for sykmeldinger

Hver dag er det 22 000 arbeidstakere som er syke og ikke går på jobb i Akershus. For å få ned sykefraværet starter NAV med en tettere oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere. Blant annet risikerer den sykemeldte å miste sykepengene om ikke vedkommende har en god grunn til å ikke ha prøvd seg i arbeid innen åtte uker.