NRK Meny
Normal

NSB vil ha mer by rundt stasjonene

Tettere og høyere i stasjonsområdene. NSB har store planer for Jessheim, Ski, Lillestrøm, Sandvika og Asker.

Nye boliger på Jessheim

MER BY PÅ JESSHEIM: Et stort boligprosjekt i Jessheim sentrum er Saga Atrium, med salgsstart denne sommeren.

Foto: Rom Eiendom

Regjeringen har varslet at intercitystrekningene skal bygges ut i årene som kommer. Om ti år skal den inneste delen av Intercity-triangelet på Østlandet stå ferdig, med dobbeltspor mellom Oslo og Fredrikstad, Tønsberg og Hamar.

Den utviklingen ønsker NSB å kaste seg med på. NSB ønsker at byer og tettsteder langs nye dobbeltspor blir utviklet så de blir attraktive bo- og arbeidsplasser.

Konsernsjef Geir Isaksen

VIL BYGGE RUNDT STASJONENE: NSB og konsernsjef Geir Isaksen vil bygge boliger i stasjonsområdene i Intercitytriangelet.

Foto: NSN

– For å sikre at vi får maksimalt ut av denne utbyggingen må vi sørge for at byer og tettsteder langs nye dobbeltspor blir utviklet slik at de blir attraktive bo- og arbeidsplasser, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

– Vi skal bidra til intercitysatsingen gjennom knutepunktsutvikling og utvikling av byer og tettsteder. Det betyr at vi skal utvikle eiendommer på egen hånd og i samarbeid med andre, sier konsernsjefen.

Gjennom selskapet Rom Eiendom eier NSB-konsernet en rekke sentrale eiendommer langs jernbanestrekningene. Rom Eiendom har analysert hvor behovet blir størst for utvikling av eiendommer til bolig, næring, service og handel.

Langs Dovrebanen er det spesielt Lillestrøm og Hamar som peker seg ut som steder med stort utviklingspotensial. Langs Østfoldbanen er det ventet at behovet blir størst i Ski, Moss og Fredrikstad, mens Sandvika, Asker, Drammen og Tønsberg peker seg ut på Vestfoldbanen.

Samarbeid om gode knutepunkter

Isaksen trekker frem Lillehammer skysstasjon som et eksempel på god knutepunktutvikling. Her har de samlet tog, buss og drosje i et knutepunkt der det også er utviklet et godt handels- og servicetilbud.

– Vi ønsker et aktivt samarbeid med aktuelle partnere som fylkeskommuner, kommuner, trafikkselskap, Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre for å sikre gode knutepunkter som gjør det attraktivt å reise kollektivt, sier Isaksen.

Jessheim er et annet område der Rom Eiendom har store planer. Her kan det komme flere hundre nye boliger.

– Jessheim har store arealer som er godt egnet for utbygging, sier administrerende direktør i Rom Eiendom, Petter Eiken. Han sier at utbyggingen er avhengig av tilsagn fra lokale myndigheter.

– Vi bestemmer ikke dette alene. Politikerne har også sitt å si om hvor mye vi får lov til å fortette.

Hvorfor er det miljøgevinst i å bygge slik?

– Fordi mennesker som bor tett på knutepunktene reiser annerledes enn de som bor lenger unna. Hvis vi ser bak oss, her i Barcodeområdet i Oslo, så bruker bare én av ti privatbil i forbindelse med jobben. De øvrige sykler, går eller reiser kollektivt. Det er både effektivt og har store, positive miljøeffekter for samfunnet, sier Eiken.

Stort behov på Jessheim

Ordfører i Ullensaker, Harald Espelund (Frp), ønsker utbyggerne hjertelig velkommen.

Harald Espelund, ordfører i Ullensaker

GLAD ORDFØRER: Harald Espelund (Frp) ønsker NSB og andre utbyggere velkommen til Jessheim og Ullensaker.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi vokser fort og trenger 4-500 nye boliger hvert år fremover. Antallet arbeidsplasser kommer til å øke med 2-3000 årlig som følge av utbyggingen på Gardermoen, det nye LHL-sykehuset og andre bedrifter som flytter til næringsparkene våre, sier Espelund.

I kveld skal politikerne i kommunestyret behandle Jessheims nye byplan, og Espelund forteller at de fleste partiene er enige om at det er viktig med en høy utnyttelsesgrad.

Det er miljøvennlig å bygge tett nær sentrum, kulturhus og stasjonsområdet, og så vi gå for en lavere utnyttelsesgrad lenger ut, sier ordfører Harald Espelund.