Her krasjer nesten Norwegian-flyene

I dårlig sikt og kraftig vind var de to flyene nære ved å krasje i hverandre i luftrommet over Oslo lufthavn.

Nestenulykke på Oslo lufthavn

En avbrutt innflyging og en beskjed som ble gitt til feil pilot, førte til at to Norwegian-fly kom farlig nær hverandre i luftrommet over Oslo lufthavn i fjor høst.

Foto: Statens havarikommisjon for transport

Hendelsen skjedde på en av sesongens første vinterdager, 31. oktober i fjor. Værforholdene var slik at alle fly måtte av-ises.

I de to Norwegian-flyene var det 90 og 130 passasjerer, i tillegg til to flygere og kabinbesetning på fire i hvert fly. Et fly skulle lande og et skulle ta av på Oslo lufthavn da det holdt på å gå galt.

Nå har Statens havarikommisjon for transport gransket hendelsen. De konkluderer med at det var en reell fare for kollisjon.

På det nærmeste var det ikke mer enn rundt 400 meter som skilte de to flyene.

Var du ombord på noen av flyene? Ta kontakt med NRKs journalist.

Kallesignal forvekslet

Flyet som var på vei ned til Oslo lufthavn, hadde for høy hastighet, på grunn av sterk medvind. Dermed måtte landingen avbrytes. Samtidig var et annet fly fra samme selskap på vei opp.

For å unngå kollisjon, ble flyet som skulle ha landet, bedt om å svinge vestover. Da denne beskjeden ble gitt, ble kallesignalene til de to flyene forvekslet - NAX741 og NAX740 - og flyet som nettopp hadde tatt av, svingte mot vest.

Flylederen skjønte med en gang at det var skjedd en misforståelse, og flyene fikk beskjed om riktig manøvrering videre.

Tomas Hesthammer

Flyvesjef Tomas Hesthammer i Norwegian sier pilotene opplevde situasjonen som svært ubehagelig.

Foto: Norwegian

Statens havarikommisjon for transport sier hendelsen innebar en reell kollisjonsfare.

De opplyser imidlertid at da situasjonen først oppsto, forhindret situasjonsbevissthet og gode vurderinger fra flybesetningene og tårnflygelederen en videre eskalering av konflikten.

– Ubehagelig opplevelse

Ifølge rapporten har begge pilotene jobbet i selskapet i flere år. Begge var også godt kjent på Oslo lufthavn.

– Pilotene så ikke hverandre på grunn av været, men de så på instrumentene inne i cockpiten at var for nære hverandre, sier flyvesjef i Norwegian, Tomas Hesthammer til NRK.

– Begge pilotene opplevde situasjonen naturlig nok som ubehagelig, men de tok det med fatning.

Hesthammer mener at hvis flyet på bakken var blitt holdt igjen, samtidig som flyet som skulle inn for landing ble omdirigert, kunne hendelsen kanskje vært unngått.

– Men vi gjorde det beste vi kunne, avslutter han.