Norske barnehagebarn blir pakistansk underholdning

40 millioner pakistanske TV-seere får snart se barnehagebarn fra Oppegård i et nytt reiseprogram. Programlederen håper seerne lærer av Norge.

Barnehagebarn i Oppegård

Barna har ansvaret for bikubene til Hareveien barnehage. På den måten får de kunnskap om både miljø og bærekraftig utvikling. Det skal TV-seere i Pakistan lære av.

Foto: Rusdha Syed / NRK

Det pakistanske TV-teamet er på plass i Hareveien barnehage i Oppegård kommune. Her skal de lage reiseprogrammet Amazing Nordics for pakistanere i hjemlandet.

Programmet skal sendes for over 40 millioner seere, og blant annet vise hvordan barn i Norden lærer om miljø og bærekraftig utvikling fra de er helt små.

Fem år gamle Adriana Timraz tror hun har noe å lære bort.

– Vi gjør mye forskjellig. For eksempel lærer vi hvordan vi kan bruke ting på nytt og på nytt. Vi kaster også søppel i kompost for da kommer det til nytte senere, sier hun.

Barnehagebarn Oppegård

UNG BIRØKTER: Fem år gamle Adriana har ansvar for å høste inn honning fra bikubene sammen med de andre barna i Hareveien barnehage.

Foto: Rushda Syed / NRK

Demokrati og likestilling

I tillegg ønsker TV-programmet å sette søkelys på hvordan barn i Norge lærer om demokrati, åpenhet og likestilling som en naturlig del av det å gå i barnehagen.

Programleder Marshal Kan, mener Pakistan ligger langt bak Norge.

– Pakistan har mye å lære, og det er viktig at vi forsøker å minke noe av forskjellen. Det pakistanske samfunnet vil ikke klare å utvikle seg hvis vi forblir der vi er i dag, sier Kan.

Marshal Kan

OPPTATT AV UTDANNING: Programleder Marshal Kan håper å vise hvor viktig det er at barn får utdanning.

Foto: Rushda Syed / NRK

Programlederen har også et mål om å vise frem hvor viktig det er med utdanning.

– Barn som får ta del i kunnskap fra de er små kan få helt andre verdier, som gjør at de har større muligheter for å bidra tilbake til samfunnet når de blir eldre. Det er kjempeviktig, sier Kan.

Et annerledes reiseprogram

I tillegg til å lære om kildesortering, har barna i Hareveien også ansvaret for flere bikuber.

Innhøsting av årets honning blir nøye dokumentert av det pakistanske TV-teamet.

Ministerråd ved den norske ambassaden i Islamabad, Siv Kaspersen, forteller at det er stor interesse for Skandinavia i Pakistan.

– Å se hvordan barnehagene fungerer kan være en god inngang til å lære om våre samfunn. Å se hva barna lærer om demokrati og likestilling, og ikke minst hvordan vi jobber med miljø, sier hun.

Siv Kaspersen

ER MED PÅ PROSJEKTET: Den norske ambassaden i Islamabad støtter produksjonen, forteller ministerråd Siv Kaspersen.

Foto: Rushda Syed / NRK

Kaspersen understreker at dette er noe Pakistan må bli bedre på.

– Barna skal ta over kloden

Virksomhetslederen i Hareveien barnehage, Synnøve Anfinsen, er glad for muligheten til å vise frem hva de gjør.

– Mitt håp er at det kan være til inspirasjon, sier Anfinsen.

Virksomhetslederen kaller det et samfunnsansvar å lære barna å ta vare på kloden.

– Det er barna våre som skal ta over kloden. Da er vi nødt til å lære dem å ta være på den, samtidig som vi viser hvilke verdisyn vi baserer samfunnet vårt på.

Barnehagebarn i Oppegård

Barna lærer både om miljø og bærekraftig utvikling i Hareveien barnehage. I tillegg lærer de om verdier knyttet til likestilling og demokrati.

Foto: Rushda Syed / NRK