Nordmenn flytter ut av Oslo

Etniske nordmenn flytter ut av hovedstaden, og de fleste flytter til Bærum

Oslo
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Innvandrere inn, nordmenn ut

Innvandrere strømmer til Oslo, mens etniske nordmenn flytter ut til nabokommunene.

Ifølge den offisielle flyttestatistikken for 2008 besto nettoinnflyttingen på 9.732 personer i sin helhet av innvandrere, både vestlige og ikke-vestlige. Ikke minst flyttet mange til Oslo fra nye EU-land i Øst-Europa, som nå defineres som vestlige.

Hvordan finanskrise og økende arbeidsledighet vil påvirke tallene for 2009, er uklart, ifølge Oslo kommunes statistikk-publikasjon Oslo-Speilet.

Blant etniske nordmenn var det noen flere som forlot byen enn som valgte å flytte til hovedstaden. Muligheten til å jobbe i Oslo og samtidig bo mer landlig gjør Akershus-kommunene til de mest populære tilflytningskommunene for Oslo-folk.

Flest til Bærum

Bærum
Foto: GoogleMaps

Høyest nettoutflytting fra Oslo i 2008 hadde Bærum med 476 personer, fulgt av Ullensaker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Asker, Sørum og Nittedal.

Blant de 21 mest populære kommunene for Oslo-folk i eksil, var Røyken i Buskerud (16. plass) den eneste som blandet seg inn blant Akershus-kommunene.