Nokas-dømte Metkel Betew anker

Metkel Betew anker tingrettens dom på 16 års forvaring for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse, skriver Aftenposten. Tingretten mente at Betew hadde brudd vilkårene for prøveløslatelse, ved at han hadde brutt forbudet mot å ha kontakt med andre kriminelle eller deres familier. Betew er mener han har ikke gjort noe straffbart