NRK Meny
Normal

Nittedal kommune

De rødgrønne har styrt Nittedal siden 1999, men samarbeidet raknet etter forrige valg, på grunn av krangelen om eiendomsskatt og kulturhus.

Torget i Mo i Nittedal
Foto: Nejad, Arash A. / SCANPIX

Kommunen mellom storbyen og marka, som Nittedal kaller seg, har siden valget i 1999 vært styrt av en sentrum-venstre-allianse under Sp-ordfører Tom Christophersen.

Det vil si ihvertfall nesten hele tiden.

Hør reportasje om Sjelen til Nittedal

Offisiell hjemmeside for Nittedal kommune

Politisk situasjon

Mot slutten av denne kommunestyreperioden har det rødgrønne samarbeidsprosjektet raknet, og av de gamle kameratene er det nå bare SV og Ap som fortsatt holder sammen.

De røde partiene har likevel ikke flertall i kommunestyret.

Saker som har splittet partiene, er eiendomskatt på boliger og (manglende) framdrift for det nye kulturhuset (som fikk Venstre og Kristelig Folkerparti til å bryte ut).

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble beskyldt for løftebrudd da kommunen vedtok eiendomskatt på boliger i denne kommunestyreperioden.

Bare Kristelig Folkeparti og Sosialistisk venstreparti var åpne på at de ønsket skatten i forrige valgkamp. Begrunnelsen for likevel å innføre skatten var å unngå uforsvarlige kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Mot slutten av perioden har kommunens økonomi bedret seg, og regnskapet for 2006 viser et overskudd på 69 millioner kroner.

Både Sp og Arbeiderpartiet har signalisert at de vil revurdere skatten med en bedring i kommuneøkonomien.

Sentrum-venstresamarbeidets kollaps reduserer Tom Christophersens sjanser for en fjerde ordførerperiode. Flere partier øyner sjansen til å avløse ham, blant dem Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Aktuelle saker:

Eiendomskatten ligger an til å bli tidenes valgkampsak for Høyre og Fremskrittspartiet, men aberet er at de må fortelle velgerne hvor de vil ta pengene fra, dersom de 25 millionene fra eiendomskatten bortfaller.

Foran valget kan det også bli debatt om politikerne bør prioritere hagantunnelen framfor ny tunnel på Mo. Sikkerheten i Hagantunnelen ble slaktet i en internasjonal undersøkelse.

Arbeiderpartiet har foreslått å bruke investeringer til ny tunell under Mo (også kalt Rotnestunellen), for å bygge et nytt løp i Hagantunellen.

Tidligere valgresultater i Nittedal kommune