Normal

Nittedal fortsetter som egen kommune

Nittedal slår seg ikke sammen med andre kommuner. Som første kommune i Akershus avsluttet ordfører Hilde Thorkildsen og kommunestyret reformprosessen mandag kveld.

Nittedal kommune

FØRST AV 22: Nittedal er den første av 22 Akershus-kommuner som har gjort seg ferdig med kommunesammenslåingsprossessen.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi mener at Nittedal står best på egne bein, sier Hilde Thorkildsen (Ap) på vegne av flertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og KrF.

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av rådmannens utredring av tre ulike alternativer:

  • Nittedal og Skedsmo+ (Skedsmo og andre kommuner på Nedre Romerike, primært Sørum, Fet og Gjerdrum fordi disse fire er i dialog).
  • Nittedal og hadelandskommunene Lunner og Gran.
  • Nittedal som egen kommune, som i dag.

Hilde Thorkildsen konstaterer at Nittedal med sine drøyt 22.000 innbyggere har bedre økonomi, lavere eiendomsskatt og mindre gjeld enn naboene.

– Vi har en solid økonomi, vi har god og kvalifisert arbeidskraft, vi er store nok, og vi ligger slik til geografisk at det ikke er naturlig å gå i en annen retning enn å kunne klare oss selv når vi har så gode resultater som vi har i dag, sier hun.

Forhastede slutninger

Ann Kristin Bakke

Ordførerkandidat Ann Kristin Bakke (H) vil ha døra på gløtt for andre kommuner.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyre og Fremskrittspartiet mener at flertallet trekker forhastede konklusjoner og vil ha nye utredninger.

– Jeg er redd for at døra er lukket, men jeg har likevel et håp om at vi har døra på gløtt for fremtidige endringer som måtte komme, sier gruppeleder og ordførerkandidat Ann Kristin Bakke (H).

Høyre mener at utredningen legger for mye vekt på dagens økonomiske situasjon og ser for lite inn i fremtiden og nye utfordringer knyttet til arealplanlegging og næringsutvikling.

Bakke sier også at mulige sammenslåinger mellom andre kommuner på Nedre Romerike ikke er tatt høyde for, men poengterer at kommunesammenslåing ikke er et mål i seg selv for Nittedal Høyre.

– Det kan godt hende at Nittedal skal være Nittedal også i fremtiden, men vi har ikke godt nok beslutningsgrunnlag til å mene det foreløpig, sier Ann Kristin Bakke.

Kan stå utenfor Nedre Romerike

Ifølge Hilde Thorkildsen skal det svært mye til for at døra til andre kommuner blir åpnet igjen.

– Men det er slik i Nittedal som andre steder at hvis verden endrer seg markant utenfor oss, så kan spørsmålet tas opp igjen.

Kan Nittedal stå utenfor en eventuell storkommune på Nedre Romerike der også Lørenskog og Rælingen er med?

– Det kan vi helt fint, konstaterer Hilde Thorkildsen.