Ni av ti saker blir ikke gjenopptatt

Av de 2200 sakene som er søkt gjenopptatt siden 2004, har gjenopptakelseskommisjonen sendt 265 til rettsapparatet. Nå vil Tore Sandberg prøve Orderud-saken for kommisjonen.

Kårbolig på Orderud gård

KÅRBOLIGEN: Tre personer ble drept i kårboligen i Sørum.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Av de 265 sakene som ble prøvd i rettsystemet igjen, ble det frifinnelse i 158 av sakene.

– Gjenopptakelseskomisjonen er et sikkerhetsventil vi har fordi rettssystemet er ikke ufeilbarlig, sier leder for kommisjonen, Siv Hallgren.

Anne Orderud Paust og foreldrene Marie og Kristian Orderud, ble skutt og drept på gården i Sørum pinseaften 1999.

Fire personer ble dømt til fengsel etter drapene. Nå har privatetterforsker Tore Sandberg har begjært saken gjenopptatt på vegne av to av de dømte, Per og Veronica Orderud. Den endelige begrunnelsen er fortsatt ikke gitt.

Mener han har nye bevis

Tore Sandberg

Tore Sandberg, privatetterforsker.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Tore Sandberg har arbeidet for Per og Veronica Orderud siden 2006. Han mener han nå har nye bevis i saken, blant annet nye sakyndiges vurderinger på de våpentekniske bevisene, men han vil ikke snakke noe mer om disse til mediene.

– Det er viktig at vi i Norge får mulighet for en såkalt second opinion. Det er en rettssikkerhetsgaranti å ha flere som kan vurdere de samme bevisene, sier Tore Sandberg.

Står på om det er nye bevis

Den vanligste begrunnelsen når kommisjonen sender saker tilbake til rettsapparatet, er at nye bevis er kommet frem.

– Det vanligste er at det foreligger nye bevis som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller å gi mildere straff. Kommisjonen må vurdere om bevisene faktisk er nye. Ofte er de ikke det, sier Siv Hallgren.

Når Hallgren snakker om bevis som er egnet til å gi et annet domsresultat, forklarer hun at det ikke nødvendigvis må være en sannsynlighetsovervekt.

– At det er en rimelig mulighet er tilstrekkelig.

– De fleste av sakene vi har handler om tilregnelighet. Man finner ut at domfelte var utilregnelig på bakgrunn av nye sakkyndige med nye opplysninger.

Lage tv-programmer

Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldig dømt. I 2005 ble det levert en begjæring om å få saken gjenopptatt, men den ble senere trukket. I januar 2015 ble Per og Veronica Orderud løslatt fra fengsel etter å ha sonet i nesten 16 år.

I 2014 planla Tore Sandberg å legge ut episoder om Orderud-saken på nett. Nå sier han til NRK at han planlegger å lage tv-programmer om de nye bevisene.

– Kanskje opp til ti episoder.