Nettbilletter i orden igjen

NSB sier at problemene med å kjøpe billetter over nettet er løst.