Nektes å felle tre i sin egen hage

Kari Kveseth og naboene ønsker alle å hogge det 25 meter høye grantreet som skygger for sola, men Oslo kommune sier nei.

Kari Kveseth foran huset sitt og treet hun vil felle

FOR TYKK STAMME: Grantreet tar sola, men Kari Kveseth får ikke lov til å felle treet i sin egen hage. Byrådet vil ta vare på det grønne som er.

Foto: Edin Babic / NRK

Fordi trestammen er mer enn 90 centimeter i omkrets, er treet forbudt å hogge ned, ifølge kommunens trefellingsregler (se forklaringsvideo lenger ned i saken). Plan- og bygningsetaten (PBE) sier blankt nei til å gi dispensasjon, og byrådet opprettholder avslaget.

(..) store trær er verdifulle og gir karakter, miljø- og naturverdi for enkelteiendommer og nærområder. Videre oppmuntrer trær til lek og aktivitet.

Fra saksbehandlingen

– Begrunnelsen er at det er et flott tre og at man må bevare den grønne profilen i Oslo, hvilket vi er enige i. Men det blir meningsløst å håndtere regelverket så firkantet, særlig i dette området hvor det er trær overalt, mener Kari Kveseth.

Forbudet mot å felle trær på egen eiendom er nedfelt i Oslo kommunes sterkt omdiskuterte småhusplan, som gjelder for rundt 29.000 eiendommer i byen. Flere påpekte da forbudet kom at intensjonen ikke er å nekte folk å hogge trær som skygger for sola, men å forhindre at villatomter blir snauhogd for å gi plass til utbygging. PBE slo imidlertid fast at forbudet gjelder generelt og ikke bare i byggesaker.

Saken fortsetter under videoen, som forklarer trefellingsreglene i Oslo.

Dette har du lov og ikke lov til på 29 000 småhustomter.

Reporter Olav Juven forklarer hvordan trefellingsreglene i Oslo fungerer.

– Viktig å ta vare på flest mulig av trærne

Hanna E. Marcussen

Byråd Hanna Marcussen mener den strenge håndhevingen av trefellingsreglene er nødvendig.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) forsvarer den strenge praksisen.

– I en by som Oslo, som vokser så mye, så er det utrolig viktig å ta vare på de grønne områdene. Trærne bidrar til livskvalitet, bedre luft og biologisk mangfold, så særlig siden vi er i den situasjonen vi er i mener jeg det er viktig å ta vare på flest mulig av trærne i byen.

(..) trærne er sunne. Det er en klar ulempe at friske trær fjernes, særlig når dette er store og godt synlige trær som, ut fra naturhensyn, gir verdier til området rundt.

Fra saksbehandlingen

Årlig behandler PBE noen titalls søknader om dispensasjon. De to siste årene har 24 søknader blitt avslått. Bare etter påske har byrådet opprettholdt fire avslag som ble påklaget. De dreier seg om trær som skygger for sola, plager pollenallergikere, henger over gjerdet til naboen eller gjør at flere tilhengerlass med vissent løv må rakes opp og kjøres bort hver høst.

(..) trærne står utenfor soveromsvinduene og det ønskes å fjerne trærne for å minske allergiplager.

Fra saksbehandlingen

Får ikke felle tre, men å bygge hus er greit

Marcussen sier flertallet i bystyret mener det er viktig å ta vare på trærne og at det kommer foran en god del andre hensyn.

– Derfor skal det mye til for å kunne gi dispensasjon og tillatelse til å felle. Jeg har forståelse for at det kan være plagsomt med allergiplager. Samtidig, hvis vi begynner å gi sånne unntak, så er det plutselig rom for at vi mister mange av trærne i byen, og det er viktig å unngå, sier byråden.

(..) trærne står på en del av eiendommen som brukes aktivt til dyrkning av frukt og bær og det ønskes å fjerne trærne for å minske skyggeeffekt i hage.

Fra saksbehandlingen

– Var ikke intensjonen med denne regelen å unngå snauhogst i utbyggingssaker?

– Det er klart at det også er intensjonen.

På Slemdal forteller Kari Kveseth at en annen nabo har fått tillatelse fra kommunen til å bygge to nye hus på tomta si, noen meter fra naboene som allerede er skyggelagt på ettermiddagene.

– Så i tillegg til at de ikke unnes ettermiddagssol ved å fjerne dette treet, så synes Plan- og bygningsetaten at det er helt greit at de får et nytt hus i trynet, 13 meter fremfor dem.