Nekter å bygge langs Kolsåsbanen

Bærum kommune nekter å bygge flere boliger langs Kolsåsbanen på strekningen Bekkestua - Kolsås.

Kolsåsbanen

Bærum kommune nekter å bygge flere boliger langs Kolsåsbanen når strekningen Bekkestua - Kolsås rustes opp for én milliard kroner.

Foto: Vidar Knai / Scanpix

Det gjør de til tross for at strekningen skal rustes opp for én milliard kroner og at boligfortetting rundt kollektivknutepunkter er et erklært mål.

Folk vi traff utenfor Kolsås senter syntes boligbygging langs banen hørtes ut som en logisk idé.

Camilla Karlsen

Camilla Karlsen og sønnen Mikael (1 år) fra Rykkinn vil forlenge Kolsåsbanen helt til Lommedalen og bygge flere boliger langs banen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg syns Kolsåsbanen skal forlenges helt til Lommedalen, og det bør bygges flere boliger langs banen, sier Camilla Karlsen fra Rykkinn.

– Jo nærmere folk er kollektivtrafikken, jo lettere er det å reise med den, sier Linda Risth.

Hør radioinnslaget her!

Konsentrert boligbygging

Ifølge prognosene vil vi bli 380.000 flere innbyggere i Oslo og Akershus i løpet av de neste 20 årene.

NRK Østlandssendingen har de siste dagene satt søkelys på hvor disse bør bo for at ikke biltrafikken skal kvele miljøet fullstendig.

LES: Vil ha blokker, ikke villaer

Mer konsentrert boligbygging rundt kollektivknutepunktene er en løsning mange fremhever.

Men da Arbeiderpartiet foreslo fortetting langs Kolsåsbanen i siste kommunestyremøte i Bærum, sa det borgerlige flertallet nei.

Merkelig, mener Arbeiderpartiets gruppeleder Halvdan Skard.

– Jeg syns det er synd for klimapolitikken, og det er synd for boligtilbudet i Bærum. Dette skulle bli boliger som kunne bli rimelige for folk som vil flytte til Bærum.

– Unødvendig

Å bygge høyere og tettere langs Kolsåsbanen er unødvendig, mener Høyres gruppeleder Bjørn Røtnes.

– Allerede i dag er det et stort antall boliger i nærheten av Kolsåsbanen. Vi har sagt at vi ønsker utbygging ved Sandvika og opp mot Vøyenenga og på Fornebu i årene som kommer. Vi ønsker ikke at vi skal sanere store rekkehus- og eneboligområder langs banene, sier Røtnes.

Han mener at flere vil ta banen når den gjenåpnes selv uten å bygge flere boliger langs linja.

– På Gjønnes som vi nå skal regulere og på Kolsås legger vi opp til at det skal være mange parkeringsplasser slik at folk kan kjøre til banen, parkere der og ta t-banen til byen. Det vil øke kundegrunnlaget betydelig og redusere biltrafikken.

LES: Flere trikk- og t-baneprosjekter

Tar ikke ansvar

Parkeringsplasser er ikke nok, mener Arbeiderpartiet og Halvdan Skard, som mener Bærum tar for lite ansvar for å skaffe alle som ønsker seg til Oslo og Akershus en bolig.

– Vi syns at flertallet i kommunestyret har lagt seg alt for lavt. Det må være mulig for Bærum å ta mot flere som ønsker å bo i kommunen, sier Skard.

Høyres Bjørn Røtnes avviser også dette.

– Vi vokser med omtrent tusen innbyggere i året, og det vil vi fortsette med fremover også. Den nylig vedtatte kommuneplanen legger opp til en like sterk vekst som vi har hatt de seneste årene.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus