Negativ omtale blir forbudt

En rekke natteravner i Oslo må fra høsten av underskrive en avtale om at de ikke skal snakke negativt om organisasjonen.

Natteravner Grunerløkka
Foto: Frida Johansen / NRK

Lojalitetsavtalen gjelder for en av rundt 20 natteravngrupper i Oslo.

Natteravner, som er med i den aktuelle gruppen, som ledes av daglig leder Lars Norbom, kan bli kastet ut av organisasjonen, dersom de bryter lojalitetserklæringen.

Det reagerer tidligere styreformann Kristian Dyresen reagerer på.

- Jeg oppfatter dette som et verdisyn som nå har vunnet frem og det handler om at man godtar annerledeshet utad, men internt skal man helst være minst mulig synlig, og man skal i tilfelle være synlig i tråd med administrasjonens ønske.

Negativ omtale blir forbudt

I det foreløpige utkastet til en lojalitetserklæring står det at baksnakking, ryktespredning og negativ omtale av organisasjonen og dens medlemmer blir forbudt.

Ryktespredning har vært et problem innad i Natteravnene i Oslo, men administrasjonen og de som sluttet i protest skylder på hverandre for at ukulturen festet seg.

LES: Natteravner i full krangel

Videre får ikke medlemmer lov til å søke eller be om lederverv, og i tillegg kan ikke det å stige i gradene ligge til grunn for ønsket om å være med i organisasjonen.

Stort fokus på å stige i gradene

Leder i Natteravnene i Oslo Lars Norbom

Lars Norbom.

Foto: Ida Brabrand / NRK

Daglig leder, Lars Norbom, sier at dette er fordi maktkamp og frykt for å miste posisjoner var grunnen til den interne kranglingen i vår.

- Vi har jo sett det nå over to årsmøter at det har blitt et stort fokus på det å oppnå posisjoner i organisasjonen og det føler vi går ut over den jobben de skal gjøre på gateplan.

- Lettere å kase ut medlemmer

Dyresen avviser at maktkamp var stridens kjerne, og tror punktet er utformet for å gjøre det enklere å kaste ut medlemmer som er uenig med administrasjonen

- Dette er nok en måte å begrense eventuell opposisjon i fremtiden på. Samtidig som det nå er lettere for administrasjonen å luke ut problemer og problem-elementer fordi man faktisk har noe å vise til. Altså man har skrevet under på noe som man forplikter seg til å følge.

- Dette er en demokratisk organisasjon

På sin side sier Norbom at intensjonen ikke er å kontrollere medlemmene.

- Nei, det stiller jeg meg helt uforstående til. Dette er, med all respekt, en demokratisk organisasjon.

Vil luke ut uegnede

Derimot vil ikke medlemskap i Natteravnene lenger gis automatisk.

Alle nye medlemmer skal fra høsten av intervjues og godkjennes av administrasjonen.

Hensikten er å luke ut rekrutter de anser som uegnede.

- Først og fremst mennesker med hang til autoritetsymboler og som tenker at dette er en type vaktservice. Mange har faktisk trodd det når de har kommet hit, og stilt opp i skuddsikre vester og vært opptatt av autoritetssymboler, sier Norbom.