Det blir ny E18 vestover

Det blir ny E18 vestover gjennom Asker og Bærum. Det er et av veiprosjektene som kommer til å bli presentert i Nasjonal transportplan fredag.

E18 ved Sandvika

Trafikken på E18 ved Sanvika.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

– I Nasjonal transportplan i dag følger regjeringen opp prioriteringene fra den lokale Oslopakken, og blant dem er vestkorridoren på E18 i Asker og Bærum, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Are Helseth til NRK.

Det legges opp til en ny 6-felts motorvei, med bussfelt hele veien, og sykkelfelt i begge retninger.

– Mange sier at transportplanen dreier seg om alt annet enn Oslo og Akershus. Det tror jeg ikke er tilfellet i år. Vi har vært flinke til å sette i gang nye prosjekter og fullfører det vi har gående i dag, sier han.

Ambisiøse planer

Are Helseth

Are Helset (Ap) mener det er en god plan som blir lagt frem for Oslo og Akershu sin del.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Strekningen skal bygges etappevis, der man starter med strekningen Lysaker - Ramstadsletta, deretter Ramstadsletta - Slependen.

– Planene vi legger frem i dag er ambisiøse og avhenger av at kommunene klarer å gjøre planarbeidet ferdig i tide. Kommunedelplanene må legges fram til våren og vedtas tidlig neste år for å ha gravemaskinene i sving så tidlig som 2017 eller 2018, sier han.

Strekningen fra Slependen og forbi Asker sentrum sies det mindre om.

– Dette er en tiårsplan som legges frem i dag, og den rulleres hvert fjerde år. Det viktigste her en konkretisering av de fire første årene, og innen den tid har byggingen så vidt begynt.

  • Hva syns du? Kommenter nederst i artikkelen!

Åtte av ti kroner av bomringen

Første del av prosjektet skal koste 10 milliarder kroner, der 2 milliarder kommer fra staten, mens 8 milliarder finansieres gjennom bompenger.

– I begynnelsen må man ha et stort beløp av bompengene for å komme i gang med de første delene av en så lang vei, forteller han.

Ny E18 på hele strekningen gjennom Asker og Bærum kan komme til å koste opp mot 25 milliarder kroner. I tillegg til penger fra eksisterende bommer skal det settes opp flere nye bommer på E18 når veien står ferdig.

– Bompengesjokk

SV i Akershus har tidligere beregnet at ny E18 kan komme til å koste bilistene så mye som 150 kroner i bompenger hver vei.

Helseth sier at det blir vanskelig å unngå en bompengediskusjon når transportplanen legges fram.

– Til tross for at mange skriker sin nød om bompengene, er det flere jeg møter som mener det er greit å betale så lenge de brukes til veiutbygging. Det er saktegående kø som er problemet og skaper frustrasjoner, sier Helseth.

Viktig med kollektivfelt

Han legger vekt på at kollektivfelt på strekningen er viktig.

– Det har vært en svær befolkningsveskt i Asker og Bærum, men ikke tilsvarende vekst på veiene. Folk tar tog og buss, og for å motivere enda flere til å ta buss, må vi gjøre det mer attraktivt for dem, sier Ap-politikeren.

Han er ikke redd for at den nye veien skal friste flere til å kjøre.

– Vi har sett at det gjerne ikke er slik. Kolsåsbanen er et godt eksempel, der er det stappfullt. Vi er ganske overbevist at når vi lager gode kollektivtilbud er det det som blir førstevalg for folk, avslutter han.