NRK Meny
Normal

Murud-saken til Høyesterett

Murud var misfornøyd med straffeutmålingen i lagmannsretten. Nå skal den behandles på nytt på høyeste hold.

Advokat Anders Brosveet, Frank Murud og advokat Thomas Berge
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det har Høyesteretts ankeutvalg bestemt.

- Ankene tillates fremmet. Straffutmålingen skal prøves på grunnlag av det faktum som er lagt til grunn av lagmannsretten med hensyn til straffbare forhold og hendelsesforløp, heter det i beslutningen fra ankeutvalget

- For streng dom

Murud ble dømt til sju års fengsel da saken var oppe for Oslo tingrett i fjor , men mente dommen var for streng og anket til Borgarting lagmannsrett.

Frank Murud anket straffeutmålingen på stedet da han i Oslo tingrett i oktober i fjor ble dømt til sju års fengsel for underslag mens han var eiendomssjef i Undervisningsbygg i Oslo kommune.

Den tidligere eiendomssjefen sto tiltalt for å ha mottatt nærmere 6 millioner kroner i bestikkelser og for å ha underslått 90 millioner kroner fra Oslo kommune mens han jobbet der.

Ny anke

Murud har innrømmet å ha underslått 89,5 millioner kroner mens han jobbet som eiendomssjef i det kommunale selskapet Undervisningsbygg i Oslo.

Men i lagmannsretten ble resultatet det samme.

Dommen ble anket på nytt, og havner nå i Høyesterett.

Murud ble avslørt i 2006 etter at en bank meldte fra om en mulig hvitvaskingssak. Underslaget, som pågikk i en periode på to år, skjedde ved hjelp av fiktiv fakturering.

Saken er omtalt som en av de største korrupsjonssakene her i landet.