NRK Meny
Normal

Munch-saken avgjøres fredag

Høyesterett vil fredag avgjøre ankene etter Munch-ranet. 

Skrik
Foto: Sidsel de Jong / SCANPIX

De tre dømte etter ranet av Munch-maleriene Skrik og Madonna for tre og et halvt år siden, anket dommene fra lagmannsretten til Høyesterett fordi de mener det ble begått en grov saksbehandlingsfeil.

Kan havne i lagmannsretten igjen

Ranet av Skrik og Madonna sommeren 2004.
Foto: Stringer / SCANPIX

Bakgrunnen er opplysningene om at tidligere politispaner Johnny Brenna og en av de frikjente i saken hadde planlagt å skrive bok sammen før saken ble behandlet i retten.

Les også: Munch-bok skulle gi 40.000

Hvis Høyesterett gir de tre domfelte medhold, kommer saken til å bli sendt tilbake til domstolen for ny behandling. Det er imidlertid en forutsetning at en feil må ha hatt vesentlig innvirkning på dommene som ble avsagt.

Ønsker mildere straffer

Skrik på Munch-museet
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Petter Tharaldsen fikk ni år og seks måneders fengsel i en samledom for Aker Brygge-ranet og for å ha kjørt ransbilen under Munch-ranet, organisatoren Bjørn Hoen fikk ni års fengsel og Stian Skjold fem år og seks måneder for sin medvirkning.

Forsvarerne deres ba torsdag 3. januar Høyesterett om betydelig mildere straffer med utgangspunkt i tre års fengsel før eventuelle skjerpende omstendigheter er lagt til.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad svarte med å legge ned påstand om henholdsvis fengsel i tolv år og seks måneder, ti år og sju år.

Les også: Krever ny Munch-behandling