Normal

Munch-kaoset fortsetter

Høyesterett har bestemt at lagmannsretten må vurdere Munch-saken på nytt.

Ranet av Munch-maleriene
Foto: Stringer / SCANPIX

Bjørn Hoen ble dømt for å ha organisert tyveriet av Munch-maleriene Skrik og Madonna, men lagmannsretten satte juryens kjennelse til side.

Nå har Høysterett avvist denne avgjørelsen, og det betyr at lagmannsretten på nytt skal vurdere saken.

Nå må lagmannsretten vurdere juryens avgjørelse på nytt.

- Betryggende å få prøvd spørsmålet på nytt

Statsadvokat Geir Evanger

Geir Evanger

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, er fornøyd med utviklingen.

- Jeg mener at det er riktig. Vi har gjort det gjeldende hele veien at det lå en uriktig lovforståelse i bunnen da lagmannsretten satte juryens kjennelse til side. Det er betryggende at vi får prøvd spørsmålet på nytt, sier han.

- Hva synes du om sakens utvilkling?

- Jeg må kunne si at dette er spesielt. Man har konstatert straffskyld tre ganger for så å få en tilsidesettelse og nå en opphevelse. Spesielt er uttrykket jeg vil bruke om dette, sier Evanger.

Han håper nå å få fortgang i saken.

- Vi har bedt om at noe må skje umiddelbart, helst i neste uke. Nå kan enten lagmannsretten sette juryens kjennelse til side på nytt eller godta kjennelsen. Da vil saken gå videre til straffeutmåling, og vi må ikke bli stående på stedet hvil, sier han.

Enstemmig i lagmannsretten

Evanger var opprørt da saken ble behandlet i lagmannsretten.

Mens juryen i lagmannsretten med flere enn seks stemmer hadde bestemt at den tiltalte hadde deltatt i Munch-ranet i august 2004 og funnet ham skyldig, tok dommerne en uvanlig lang pause før de returnerte og meddelte retten at de satte avgjørelsen til de ti jurymedlemmene til side .

-Lagmannsretten er enstemmig i at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for en fellende dom i saken. Derfor skal saken prøves på nytt og med andre dommere, meddelte lagmann Einar Kaspersen den gangen.

- Håndtert på riktig måte

Forsvareren til Hoen, advokat Morten Furuholmen, var tydelig overrasket over utfallet saken fikk i lagmannsretten. Også han uttrykte forbauselse over den lange pausen dommerne tok, men var ikke uventet svært fornøyd med utfallet.

Gjennom hele ankesaken har han hevdet at de nye opplysningene som er lagt fram har sådd betydelig tvil om klientens forbindelse til ranet.

- Jeg mener dommerne har håndtert dette på en helt riktig måte, sa Furuholmen til NTB i september.