NRK Meny
Normal

Munch-forsvarerne får innsyn

Forsvarerne til de dømte i Munch-saken får likevel innsyn i dokumentene som viser hvordan maleriene "Skrik" og "Madonna" kom til rette.

Skrik og Madonna
Foto: Munch-museet, Munch-museet / Richard Jeffries / handout / Scanpix

Det har Høyesterett nå endelig bestemt.

Lagmannsretten ga forsvarerne medhold i at de skulle få innsyn i de hemmelige dokumentene, men statsadvokat Morten Hojem Ervik påkjærte avgjørelsen til Høyesterett.

Nå har Høyesteretts kjæremålsutvalg kommet fram til at lagmannsrettens avgjørelse blir stående.

Advokatene har argumentert med at opplysningene er viktige for deres klienter i ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av februar.

Ubetinget medhold

Da saken om innsyn var oppe i Borgarting lagmannsrett, fikk tre av forsvarerne ubetinget medhold.

- Etter å ha gått igjennom dokumentene og vurdert deres betydning i forhold til skyld- og straffespørsmålet for den enkelte tiltalte som har begjært innsyn, har lagmannsretten kommet til at dette er dokumenter som etter sitt innhold kan ha betydning for straffespørsmålet for tre av de tiltalte, het det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Årsaken til presset om å få utlevert dokumentene er påstandene om at politiet og påtalemyndigheten har gitt en eller annen form for vederlag til kriminelle personer i bytte mot at de to unike bildene skulle bli levert tilbake.

Ikke nødvendigvis avgjort

Men det er ikke sikkert at saken er endelig avgjort ennå. Statsadvokat Morten Hojem Ervik vurderer nå om det finnes andre muligheter for å holde tilbake dokumentene.

Han vil muligens bruke en annen lovparagraf for å hindre forsvarerne innsyn.

- Vi forholder oss til hva kjæremålsutvalget har kommet fram til, men kjennelsen åpner for at påtalemyndigheten kan bruke et annet rettsgrunnlag. Det vil vi vurdere nå de nærmeste dagene, sier statsadvokat Morten Hojem Ervik til NTB.

Lettet

Forsvarer Sverre Næss sier likevel han er lettet over at han nå får innsyn i dokumentene.

- Jeg hadde vel regnet med at også Høyesterett ville komme til at lagmannsrettens kjennelse var korrekt. Derfor var jeg ikke så veldig redd for at jeg ikke skulle få dem, men det er jo en lettelse nå selvsagt at vi får innsynet, sier han.

- Konsekvensene tør jeg ikke trekke nå før jeg får se dokumentene, men jeg går ut fra at dette er interessant materiale som kan få vid betydning. Hvis det er på skyldspørsmålet, kan det faktisk være snakk om en frifinnelse, mener han.

Ulovlige politimetoder

Både advokat Sverre Næss og advokat Johnny Veum har tidligere uttalt at de ikke ville bli overrasket dersom dokumentene avdekker at politiet har brukt ulovlige metoder.

Både Riksadvokat Tor-Aksel Busch og justisminister Knut Storberget har avvist påstandene om at det skal ha blitt inngått avtaler i forbindelse med at bildene ble funnet.

De forsikrer at kriminelle ikke har gått fri som belønning for å ha gitt opplysninger til politiet. Men om det er inngått andre former for vederlag er ikke kjent.

Morten Hojem Ervik og Sverre Næss
Foto: Scanpix